Netwerkfunctie Almere

Almere City Marketing partners dragen bij aan de promotie van Almere. Zij profiteren hiervan, omdat de groei van Almere leidt tot de groei van hun markt. Voor onze netwerkfunctie maken we gebruik van een aantal belangrijke instrumenten.
  • Persoonlijke gesprekken en bezoeken
  • Jaarverslagen
  • Digitale nieuwsbrieven
  • Profielpagina in Almere Zaken
  • Evenementenspread in Almere DEZE WEEK
  • Redactioneel bijdragen in Lifestyle Almere
  • Netwerkbijeenkomsten

Een belangrijk aspect is dat we onze partners samenbrengen op manieren en plekken die horen bij een goede promotie van de stad. Zo hebben we twee keer per jaar een eigen partnerbijeenkomst op een voor de citymarketing belangrijke locatie. Daarnaast gaan we met partners regelmatig naar bijzondere evenementen, zoals Zand en Bevrijdingsfestival, bieden we sportieve uitdagingen door met businessteams mee te doen aan de Almere City Run en de Business Challenge van de triatlon, en betrekken we de partners bij bijzondere gebeurtenissen.

 

Ons streven is zoveel mogelijk evenwicht aan te brengen tussen de financiering door de gemeente enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds. Uitgangspunt van onze partnerovereenkomsten is altijd, dat wij onze partners een platform bieden om bij te dragen aan de marketing van hun stad.

 

Onze belangrijkste marketing partners zijn onze Strategische en Gouden partners. Het belangrijkste onderscheid tussen het Strategisch en Gouden Partnerschap is dat een Strategische Partner met één persoon per organisatie zitting neemt in het adviesorgaan van Almere City Marketing. Deze persoon draagt gevraagd en ongevraagd bij aan onze citymarketingstrategie.

 

Gedurende het jaar geven wij al onze partners op diverse momenten exposure. Zo vermelden wij al onze partners vier keer per jaar op de evenementenspread in Almere DEZE WEEK. Verder worden alle Almere City Marketing partners getoond op banieren bij onze twee jaarlijkse citymarketingbijeenkomsten en op de eindejaarpagina in de lokale krant. Op de website van Almere City Marketing worden de partners getoond.

VVV partnerbrochure 2023
PDF

VVV Partnerbrochure

Download 

Partners