Evenement aanmelden

Evenement aanmelden Lees hieronder informatie over het aanmelden van uw evenement en klik vervolgens op de button onderaan deze pagina om verder te gaan.

Procedure en criteria Almere City Marketing (ACM) positioneert, coördineert, ondersteunt en monitort evenementen in Almere ter promotie van de stad, ten gunste van haar inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers. Deze circa 200 evenementen per jaar worden centraal gepubliceerd in de evenementenkalender.

Termijnen Voor aanvragen evenementenvergunningen gelden de volgende termijnen, gerekend tot de datum van het evenement:

 • A-evenement; 8 weken (advies: 11 weken);
 • B-evenement: 12 weken (advies: 15 weken);
 • C-evenement: 12 weken (advies: 15 weken);

Let op! Dit is gerekend vanaf de start van de opbouw van het evenement. De gemeente streeft er naar vier weken voor opbouw van het evenement vergunning te verlenen. Dit geeft rechtszekerheid aan zowel aanvrager als derde belanghebbenden. Wilt u ruimer voor het evenement een besluit (de vergunning) van ons ontvangen, dan adviseren wij u de aanvraag voor A-evenementen 11 weken van te voren in te dienen, en voor B- en C-evenementen 15 weken van te voren in te dienen. 

Daarnaast vervult de afdeling Evenementen diverse organiserende taken en zorgt zij voor overleg en synergie tussen alle partners en stakeholders.

Heeft u een idee voor een nieuw publieksevenement, of wenst u een bestaand evenement wederom te plaatsen op de jaarkalender? Lees dan onderstaande informatie eerst goed door en klik daarna op ‘evenement aanmelden’.

Aanmelden gaat in 2 stappen:

 1. Aanmelden via het online invulformulier op deze site. Na beoordeling ontvangt u van ACM per mail een goedkeuring (of afwijzing) voor plaatsing op de kalender.
 2. Nadat uw evenement door ACM op de evenementenkalender geplaatst is, kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Uw evenement kan pas definitief doorgaan als u de benodigde vergunningen heeft ontvangen.

Als u de vergunning heeft verkregen en het evenement definitief doorgaat, dan willen wij u vragen dit per mail aan ACM te herbevestigen via evenementen@almere-citymarketing.nl.

Let op: plaatsing op de evenementenkalender betekent niet automatisch dat u de vergunning ook krijgt.

Het niet aanmelden van het evenement is een weigeringsgrond voor het verkrijgen van een evenementenvergunning.

De kalender zal in het najaar worden gepubliceerd en periodiek worden bijgewerkt. Wij adviseren u uw aanvraag voor 1 september in te dienen. Aanvragen na 1 september zullen in volgorde van binnenkomst behandeld worden.

Criteria en pijlers
ACM creëert diversiteit in het aanbod van evenementen in de stad wat betreft inhoud, doelgroepen, tijd en locatie. Ook streven we naar een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing in het totale aanbod. ACM wil op deze doelstellingen en ambities kunnen sturen door in gesprek te gaan met organisatoren en belanghebbenden, daarbij zijn de volgende richtinggevende criteria gedefinieerd:

 • Aansluiting bij de stad
 • Inhoudelijke beoordeling
 • Aansluiting bij het publiek
 • De organisatie van het plan
 • Praktische uitvoerbaarheid, veiligheid en milieu

Bij de beoordeling van uw evenement toetsen wij tot slot in welke mate er een match is met één of meerdere van de vier pijlers uit het huidige evenementenbeleid van Almere, t.w.

 1. Jong & innovatief
 2. Stad aan het Water
 3. Architectuurstad
 4. Growing Green Cities

Dierenwelzijn
In 2022 is Almere tot diervriendelijkste gemeente van Nederland verkozen. De ambitie van de gemeente Almere is om dit te blijven en verder uit te werken. Om die reden zal de gemeente zich ook inzetten voor het dierwelzijn bij evenementen. 

Heeft u nog vragen, schroom dan niet om te contacten met de evenementencoördinator van ACM: b.vanderkolk@almere-citymarketing.nl - 036-5485048. Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met uw gegevens.

Actueel
Voor meer informatie over de huidige stikstofproblematiek (en de eventueel extra benodigde natuurvergunning) kunt u terecht bij de provincie via stikstof@flevoland.nl.

Voor meer informatie over het huidige Coronavirus kunt u terecht op de site van het RIVM.

Vergunningen
Voor sommige evenementen is onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden geen vergunning en melding vereist. De aanmeldingsprocedure geldt ook niet voor indoor sportevenementen; deze kunnen zich melden bij het Sportbedrijf Almere.

Een vergunningaanvraag moet 11 tot 15 weken vóór het evenement worden ingediend (gerekend van de start van de opbouw van het evenement). Voor evenementen met een verhoogd risico zoals grote muziekfestivals en grote sportevenementen geldt een termijn van 15 weken. Houdt er dus rekening mee dat uw aanmelding op tijd is ingediend.

Een negatieve beoordeling wordt altijd begeleid met een reden voor afwijzing. Indien u naar aanleiding hiervan een gewijzigde aanvraag wilt indienen begint u de aanmeldingsprocedure opnieuw.

Kijk voor meer informatie over vergunningen op de website van de gemeente Almere.

grootstedelijke-evenementen-almere-city-marketing
Kermis Almere
evenementen-sport-almere