Lees hieronder informatie over het aanmelden van uw evenement en klik vervolgens op de button onderaan deze pagina om verder te gaan.

Wilt u een evenement organiseren in Almere? Sinds kort is er een nieuwe procedure die moet zorgen voor meer diversiteit in het aanbod van evenementen in de stad wat betreft inhoud, doelgroepen, tijd en locatie. Ook streven we naar een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing in het totale aanbod. Om een evenement in Almere te organiseren zijn twee stappen nodig:

De eerste stap daarvoor is de aanmelding voor een plaats op de Evenementenkalender. Bij uw aanmelding wordt u gevraagd om relevante informatie te verstrekken. 

Als uw evenement vermeld wordt op de evenementenkalender dan kunt u in stap twee de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning starten. Let op: plaatsing op de evenementenkalender betekent niet automatisch dat u de vergunning ook krijgt. 

Criteria: uw aanmelding wordt beoordeeld op een aantal aspecten, hieronder kort toegelicht.

A. Aansluiting bij de stad
- In welke mate sluit het evenement aan bij één of meer van de karaktertrekken van Almere?
- Maakt het evenement gebruik gemaakt van de kenmerken van het evenemententerrein en de locatie in de stad? (zie locatieprofielen)
- Binding met Almere, is er een link met Almeerse initiatieven of organisaties?

B. Inhoudelijke beoordeling evenement
- Wat zijn de artistieke doelstellingen, is er sprake van bijzondere programmering?
- Is het evenement onderscheidend wat betreft concept, locatie en/of programmering ten opzichte van lokaal, regionaal en/of nationaal aanbod?
- Is de gekozen datum wenselijk wat betreft spreiding in de kalender?
- Is de gekozen locatie wenselijk wat betreft spreiding in de stad? 

C. Aansluiting bij het publiek
- Wat is/zijn de doelgroep(en) van het evenement?
- Trekt het evenement regionaal en/of landelijk publiek?
- Is het evenement breed toegankelijk?

D. De organisatie en het plan
- Is het plan goed doordacht, zijn de doelstellingen realistisch?
- Wat zijn referentieprojecten, hoe is het trackrecord van de organisator?
- Voldoet de organisator aan de wettelijke eisen aan logistiek, veiligheid, etc.?
- Is er een positieve evaluatie van het evenement in eerdere jaren (i.v.t.)?

E. Praktische uitvoerbaarheid, veiligheid en milieu
- Is de gekozen datum (of data) beschikbaar? 
- Past het in de regionale afstemming met de diensten in de Veiligheidsregio?
- Is de gekozen locatie geschikt en beschikbaar? 
- Wat zijn de gevolgen voor het verkeer? Worden er wegen afgesloten?
- Is het evenement veilig qua opzet en inhoud? 

Veel van deze informatie wordt gedetailleerd gevraagd op het moment dat er een vergunning kan worden aangevraagd - het gaat bij de aanmelding om een eerste globale indruk. Hoe meer informatie u meestuurt, hoe beter.

Binnen 5 weken na aanmelding van uw evenement krijgt u een reactie.

Vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar evenementen@almere-citymarketing.nl.