De Randmeren zijn volop in ontwikkeling, en staan de komende jaren voor veel uitdagingen. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we ervoor dat dit waardevolle landschap ruimte blijft bieden aan mens en natuur? Met goede ideeën van jou!

Daarom nodigt Gastvrije Randmeren bewoners, bezoekers, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om samen na te denken over de toekomst van het gebied tijdens de Randmeren Sessies. Als laatste bestemming doen we Almere aan. We delen onze dromen, of juist onze zorgen, en gaan met elkaar in gesprek over de vier belangrijkste onderwerpen voor het gebied: natuur, recreatie, landschap en watersport.

Heb je een goed idee? Kom op 17 januari naar de interactieve bijeenkomst in de Kunstlinie in Almere en denk met andere geïnteresseerden na over de toekomst van het gebied. Je gaat met elkaar in gesprek en bedenkt samen de meest uiteenlopende initiatieven. De avond heeft als doel om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen die we later kunnen omzetten in concrete plannen.

Wil jij ook meedenken over de toekomst? Meld je aan voor de Randmeren Sessie in Almere via: https://vandejongcreativeagency.typeform.com/to/hn7ZJyPs