Evenementenlocaties

Evenementen in Almere - als onderdeel van de ExperienceMix - maken de stad aantrekkelijk en levendig, voor zowel de Almeerder als voor het publiek van buiten Almere. Almere Citymarketing (ACM) adviseert en ondersteunt bij de locatiekeuze van evenementenorganisatoren en mediaproducenten.

Almere beschikt over een aantal unieke evenementenlocaties verdeeld over de diverse stadsdelen. Het kan in Almere; van waterrijke locaties, stranden en havens tot gezellige stedelijke pleinen en groene natuurgebieden. Ook de vele spectaculaire architectonische bouwwerken fungeren regelmatig als imposant en functioneel decor voor events en bijeenkomsten.

ACM kijkt waar evenement en locatie elkaar versterken en houdt toezicht op de beschikbaarheid van de locaties, de spreiding van de evenementen, de hoeveelheid evenementen, de soorten evenementen, de samenhang tussen de evenementen en de aansluiting bij de pijlers uit het strategisch evenementenbeleid: Jong & Innovatief - Stad aan het Water – Architectuurstad - Growing Green Cities. Zo ontstaat een krachtige en gevarieerde balans!

Evenemententerreinen
Van de in de Evenementennota aangewezen evenemententerreinen zijn locatieprofielen beschikbaar waarop technische informatie als o.a. omvang, ondergrond, bereikbaarheid of aanwezige faciliteiten staan aangegeven en voor welk soort evenementen welke locatie geschikt is. Deze locatieprofielen zijn online te raadplegen. 

Afhankelijk van ontwikkelingen kunnen locaties en hun profielen variëren en worden aangepast. Actuele ontwikkelingen zoals werkzaamheden of benodigde hersteltijd kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het terrein. Door deze dynamiek zijn de locatieprofielen niet altijd real-time bijgewerkt. Hier dient rekening mee gehouden te worden.

De gemeente kent een aantal locaties waar met regelmaat evenementen worden georganiseerd o.a.:

 • Almeerderstrand, Almere Poort
 • Esplanade, Almere Centrum
 • Forum, Almere Centrum
 • Belfort, Almere Centrum
 • Stationsplein, Almere Centrum
 • Grote Markt, Almere Centrum
 • Stadhuisplein/Stadhuispromenade, Almere Centrum
 • Lumièrepark, Almere Stad
 • Beatrixpark, Almere Stad
 • Manifestatieveld, Almere Haven
 • Havenkom, Almere Haven
 • Markt, Almere Haven
 • Schoolstraat, Almere Haven
 • Globeplein, Almere Buiten
 • Baltimoreplein, Almere Buiten
 • Rio de Janeiroplein, Almere Buiten
 • Stadslandgoed de Kemphaan, Almere Hout

Bekijk de locatieprofielen.

Overige locaties
De lijst van evenementenlocaties is niet uitputtend, maar ook op andere locaties kan een evenement worden gehouden, zij het incidenteel en per geval beoordeeld. Het zou kunnen dat naast de evenementenvergunning ook een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

De evenementenlocaties zijn in de verschillende bestemmingsplannen opgenomen en benoemd, of het is de intentie om dit bij de eerst volgende wijziging van het bestemmingsplan mee te nemen. De belangen van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu én hoe deze bij de vergunningverlening passen, worden afgewogen bij het gebruik van deze locaties.