Evenementenfonds

Evenementen kunnen bij Almere Citymarketing (ACM) een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Evenementenfonds. Het gaat hierbij vooral om grootstedelijke evenementen met een onrendabele top (evenementen die zonder bijdrage van ACM niet mogelijk zijn), evenementen die bovenmatig imagoversterkend werken voor Almere en/of evenementen die veel mediawaarde creëren. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet het evenement voldoen aan voornoemde criteria, maar zijn daarnaast aanvullende criteria van toepassing: 

 

1. Bezoekersbeleving en kwaliteit 

 • Scoort het evenement hoog op bezoekersbeleving in monitoring en evaluaties?
 • Is het evenement breed toegankelijk en laagdrempelig?
 • Is het evenement (boven)regionaal/nationaal onderscheidend? 

 2. Marketing en Communicatie 
Een marketing- en communicatieplan zijn voorwaarde voor een bijdrage uit het Evenementenfonds. Daarbij kijkt ACM naar de volgende onderdelen: 

 • Sluit de marketing- en communicatiestrategie aan bij de ambitie en doelstellingen van het evenement?
 • Zijn de doelstellingen voor doelgroep, bereik en middelen realistisch en SMART?
 • Hoe verhoudt het budget voor de marketing en communicatie zich tot de totaalbegroting van het evenement?
 • Heeft het evenement mediapartners en welke zijn dat?
 • Welke media-aandacht genereert het evenement; lokaal, (boven)regionaal, nationaal?
 • Is de organisatie bereid samen te werken met ACM in de promotie, evaluatie en monitoring? 

 De organisatie kan gevraagd worden ruimte te bieden voor een hospitality-programma tijdens het evenement voor relatiemanagement door sponsoren, ACM en gemeente. 

3. Financieel/economisch 
De financiële bijlage van de aanvraag toetsen we op de volgende onderdelen: 

 • Steekt de begroting deugdelijk in elkaar? En is deze realistisch?
 • Hoe is de begroting aan de inkomstenkant opgebouwd: entrees/horeca/sponsoring/culturele fondsen/overheidsbijdrage? Zijn de geschatte publieksaantallen realistisch (t.b.v. kaartverkoop, horeca-inkomsten)?
 • Zijn de kostenposten reëel?
 • Hoe hoog is de gevraagde bijdrage uit het evenementenfonds per bezoeker?
 • Hoe hoog is de gevraagde bijdrage t.o.v. de begroting?
 • Zorgt het evenement aantoonbaar voor economische spin-off voor het lokale bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de verblijfsduur te verlengen of door nieuw publiek aan te trekken? 
 • Streeft de organisatie aantoonbaar naar zo veel mogelijk samenwerking met bedrijven en toeleveranciers uit Almere? 

4. Publieksbereik 
Een grootstedelijk publieksevenement trekt meer dan 5.000 bezoekers of heeft de potentie daarnaar door te groeien. Uitzonderingen hierop kunnen plaatsvinden bij hoge score op het criterium ‘Aansluiting bij de stad en haar pijlers’, met een minimum van 10% van de bezoekers van buiten de stad. Alle aanvragen worden beoordeeld langs deze criteria, waarbij een slechte totaalscore kan leiden tot afwijzing. ACM legt hierover achteraf verantwoording af aan de gemeente.

Aanvraag?
Denkt u dat uw evenement voldoet aan de voorwaarden en wilt u een aanvraag indienen voor het volgende kalenderjaar? Stuur dan uw gemotiveerde aanvraag, inclusief uitgebreide evenementomschrijving en marketingplan, vóór 1 oktober van het lopende jaar naar evenementen@almere-citymarketing.nl. Voor aanvragen t.b.v. evenementen in het lopende jaar is slechts zeer beperkte financiële ruimte.