Aan de start van dit nieuwe jaar ligt er weer genoeg moois in het verschiet. De titel is voor ons eigenlijk ook de werktitel van de stad, onze propositie voor zakelijk Almere. Want als jongste stad van Nederland blijven we door ontwikkelen, innoveren of zoals we al heel lang doen: pionieren. Op economisch vlak hebben we de krachten gebundeld met samenwerkingen zoals de ‘Metropool Regio Amsterdam’ en ‘Nieuw Land’, die weer onderdeel maken van de groeiagenda voor Almere.

Het is belangrijk de economische regio te stimuleren door samen te werken als provincie maar ook met omliggende regio’s. De ligging van Almere is centraal en heeft veel potentie. Zowel om te vestigen, ondernemen, werken maar ook om erop uit te gaan, te wonen en te studeren. De wethouder heeft recent toegelicht waarom ook wij een universiteit willen. Dit is onlosmakelijk verbonden aan onze ambitie te groeien naar een stad met twee keer zoveel studenten, maar wel mét een eigen identiteit. We hebben deze talenten nodig om als stad duurzaam te groeien. Een belangrijke pijler hierbij is tech talent, maar denk ook aan talent op gebied van voedselinnovatie en duurzamer bouwen. Of het MKB dat met authentieke ondernemingen de stad een stuk aantrekkelijker maakt.

En zeker ook de talenten bij de grote bedrijven die zorgen voor meer werkgelegenheid. Wij werken elk jaar met stagiair- en comaker trajecten omdat we hun frisse blik goed kunnen gebruiken om af te stemmen op de stad- en doelgroepbehoefte. Met als doel voor iedereen een fijne leefomgeving creëren. Onze binnenstad bruist steeds meer; de horeca, cultuur en evenementen zorgen voor leuke uitjes en gezellig vermaak. Tel daarbij de (nieuwe) ontwikkelingen van onze natuurgebieden en de recreatie activiteiten op, dan kan deze stad alleen maar leuker worden. Wij zijn trots op Almere en ook dit jaar zullen we dit in de etalage zetten in binnen- en buitenland. We nodigen iedereen uit op ontdekking te gaan, want inmiddels weten we: zelf ervaren doet overtuigen. En natuurlijk hopen we dan op het welbekende doorvertellen en dat men elkaar inspireert en enthousiasmeert.

Spread the word!

Nik Smit
Directeur, Almere City Marketing

Almere City Marketing heeft een duidelijke missie: de populariteit van Almere vergroten als plek om te wonen, ondernemen, studeren en bezoeken. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeente en marktpartijen. Ook samen met u? Neem contact op met ons op via  (036) 548 50 48 of info@almere-citymarketing.nl.