vvv-promotie-offline-almere

Samenwerking

Het merendeel van de toeristische ondernemers in Almere is aangesloten als VVV-partner. Een aantal daarvan is ook partner van Almere City Marketing. Met Toerisme Flevoland en Amsterdam & Partners wordt samengewerkt op het gebied van persreizen en communicatie en Almere is meegenomen in de communicatie op de ITB in Berlijn, gericht op de internationale groepsreizen.

In het programma ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’, werken Almere City Marketing, Toerisme Flevoland en Citymarketing Lelystad samen met Amsterdam Marketing. Directeur Nik Smit is deelnemer aan het Kennisnetwerk Destinatie Nederland, na jaren in de Formuleraad van VVV Nederland te hebben gezeten. Tevens is hij namens ACM bestuurslid van de Vereniging Citymarketing Nederland, een platform voor uitwisseling van kennis en expertise. Verder maakt ACM onderdeel uit van het MOCA (het overlegorgaan van marketing- en communicatiemedewerkers van de Almeerse culturele instellingen), de Promotiecommissie Centrum (het overlegorgaan met marketingspecialisten van de gemeente, Almere City Marketing, ondernemers en vastgoedeigenaren in Almere Centrum) en de Redactieraad (met daarin de directeuren en beslissers bij de gemeente Almere, Almere City Marketing, Windesheim Flevoland, de vastgoedeigenaren en ondernemers in het centrum van Almere) en het Platform Toerisme.

Per 1 maart 2019 bedienen wij 60 toeristische partnerbedrijven.

Nieuw Land

In samenwerking met gemeente Almere, provincie Flevoland, stichting Stad & Natuur en Bureau Buhrs wordt vorm en inhoud gegeven aan Nieuw Land, een nationaal park in oprichting. Het gebied beslaat de Oostvaardersplassen, Marker Wadden, Markermeer en Lepelaarplassen.

Welkomstteam

Verder is het welkomstteam actief in Almere Centrum. Van woensdag tot en met zondag worden Almeerse bezoekers door vrijwilligers op Segways de weg gewezen en geïnformeerd over evenementen in de stad. Dit initiatief is door verschillende partijen tot stand gekomen, waaronder Klepierre, VVV Almere, Almere City Marketing, de politie en de gemeente.

Projectperiode

 

 

Categorie

Kengetallen

60 partners