BezoekjuryBesteBinnenstad171026

Jury Beste Binnenstad nieuwsgierig naar Almere Centrum

Vandaag ontving wethouder Mark Pol van Economische Zaken de jury van de Verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019. Almere is in die verkiezing samen met Hoofddorp finalist in de categorie Middelgrote Binnensteden. De prijs wordt toegekend aan de stad waar in de binnenstad de afgelopen twee jaar de meeste dynamiek en vernieuwing heeft plaatsgevonden of waar het beste is gekeken naar de toekomst. De uitslag van de verkiezing zal op 23 november bekend worden gemaakt.

skyline almere

Samenwerkingsagenda Amsterdam – Almere

Begin 2016 is voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een ruimtelijk economische agenda opgesteld. In het licht daarvan hebben Amsterdam en Almere voor de oostzijde van de MRA een Samenwerkingsagenda vastgesteld. Beide gemeenten nemen dit initiatief om snel en doelgericht aan de slag te kunnen met drie thema’s; ‘Het IJmeer, centraal recreatief waterpark’, ‘Eén woningbouwopgave, één woningmarkt’ en ‘Duurzaamheid en economie’. In de agenda worden actiepunten benoemd, gericht op de korte en middellange termijn.

Met de bouw van IJburg tweede fase, Almere Duin en op termijn Almere Pampus aan de randen van het IJmeer wordt een aantrekkelijke woonomgeving aan de metropoolregio toegevoegd. Het IJmeer is een unieke plek met kansen voor natuur, recreatie en wonen aan het water. Ambitie van Almere en Amsterdam is om, samen met andere gemeenten en partijen, het IJmeer komende jaren tot centraal recreatief waterpark van de metropool uit te laten groeien. Kansen voor voorzieningen en vervoer over water, zoals een watertaxi en rondvaarten, worden onderzocht. Het strand in Almere en de kust van IJburg bieden volop mogelijkheden. Amsterdam en Almere brengen evenementen gezamenlijk bij het publiek onder de aandacht, spreiden initiatieven en (verblijfs)accommodaties. In het Markermeer wordt natuurgebied de Markerwadden aangelegd. Samen met de Flevolandse Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen vormen deze gebieden straks het “Nationaal Park Nieuw Land”; een nieuw natuurgebied dat uitgroeit tot toeristische trekpleister met internationale betekenis voor de metropoolregio Amsterdam.

Eén woningbouwopgave, één woningmarkt
De druk op de woningmarkt van de metropool is hoog. Vooral in Amsterdam is dat zichtbaar en ook in Almere zet de groei en belangstelling naar woningen verder door. Amsterdam en Almere maken daarom, samen met andere gemeenten en partijen, afspraken voor het afstemmen van de bouw van woningbouw, waaronder voor specifieke doelgroepen als studenten, (internationale) jongeren, expats en promovendi. Amsterdam en Almere zetten zich in voor een gezamenlijk publiek aanbod van zelfbouwwoningen voor woningzoekenden via één platform, waar andere gemeenten ook hun aanbod kunnen presenteren. Ook verkennen beide gemeenten of Amsterdam gaat deelnemen in het Woningbouwatelier, het samenwerkingsverband tussen Almere, ministerie van BZK en Rijksvastgoedbedrijf over de ontwikkeling van innovatieve woonconcepten.

Duurzaamheid en economie
Rond het thema duurzame economie onderzoeken Almere en Amsterdam de mogelijkheden voor vestiging van grote ruimtevragende bedrijven in Almere, die niet langer passen op Amsterdamse transformatielocaties. Met de internationale tentoonstelling Floriade in 2022 in Almere kan de metropoolregio de wereld laten zien hoe de duurzame toekomst van steden er uit kan zien, op het vlak van voedsel, water, energie en circulaire economie. Ook monitoren Amsterdam en Almere gezamenlijk de voortgang van benodigde (natuur) maatregelen voor het Markermeer- IJmeer. Deze acties dragen daarmee bij aan de uitwerking van de MRA-actieagenda.

Achtergrond
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort tot de Europese top van economisch sterke en aantrekkelijke regio’s. Amsterdam werkt samen met regionale partners om die kwaliteiten te behouden en te versterken. Almere verkent bovendien de mogelijkheden om de samenwerking binnen de MRA deelregio Flevoland (provincie en gemeente Lelystad) te versterken.

tiny-house-groot-succes-almerecitymarketing

Tiny House. Groot succes in Almere

De Grote Tiny Housing Manifestatie in Almere is voorbij. De belangstelling was groot. Gedurende de gehele week zijn er in totaal 5.000 bezoekers geweest. Het hoogtepunt was zaterdag 7 oktober met maar liefst 3.000 bezoekers uit het hele land en uit het buitenland. De hele week was er van alles te doen op het gebied van Tiny Houses. Zo waren er presentaties, workshops, rondleidingen en bijeenkomsten te volgen en uiteraard Tiny Houses te bewonderen. De week werd feestelijk afgesloten met een heuse Jamboree.

Deze week liet zien dat Tiny Housing echt in de belangstelling staat. Tiny Houses zijn niet langer een hype, het is een serieuze bouwvorm aan het worden. En niet alleen voor een bepaalde doelgroep. Tijdens deze week bleek dat de diversiteit aan bezoekers groot was; van jong tot oud, van milieubewust en zo min mogelijk spullen tot het mag best wel luxe, van senioren die graag een kant en klaar huisje willen tot klussers die alles zelf willen doen. Het zou volgens wethouder Herrema mooi zijn als voor de mensen die zelf een kleine woning willen bouwen, het zelfbouwrecht in de wet zou komen te staan.

Almere blijft met de 12 BouwEXPO deelnemers samenwerken zodat deze bijzondere woningen een blijvende inspiratie kunnen zijn voor iedereen die ook een Tiny House zou willen bouwen of er in zou willen wonen.

Onderdeel van Almere 2.0 Als onderdeel van het programma Almere 2.0 Vernieuwend Wonen realiseert het Woningbouwatelier vernieuwende woonconcepten, die ook landelijk in de belangstelling staan en elders gerealiseerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de BouwEXPO Tiny Housing Almere. Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken samen aan het programma Almere 2.0.

Organisatie De Grote Tiny Housing manifestatie wordt door de gemeente Almere georganiseerd in samenwerking met Stichting Tiny House Nederland, KAF (Kunstlinie Almere Flevoland), Platvorm31 en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), het Woningbouwatelier en Almere 2.0.

eco-zand-levering-almerecitymarketing

Levering eerste lading duurzaam ECO-zand A6 op de Dag van de Duurzaamheid

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid hebben eerder vandaag leerlingen van het Helen Parkhurst Technasium samen met duurzaamheidsexperts van Rijkswaterstaat, Parkway6 en Almere met elkaar gebrainstormd over ideeën om (snel)wegen in de toekomst duurzamer te maken. De uitkomsten worden in een later stadium getoetst op haalbaarheid en praktische toepassing.

ECO-zand

De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt in de periode tot 2022 verbreed naar vier keer twee rijbanen. Het ECO-zand is nodig omdat de A6 ter hoogte van het Weerwater wordt verlaagd naar maaiveld-niveau, waardoor er diverse nieuwe, lokale wegen moeten worden aangelegd die aansluiten op de verbrede A6. Daar is veel zand voor nodig. Om de hoeveelheid nieuw zand te beperken, hebben Almere en Parkway6 er voor gekozen om dit grotendeels met duurzaam ECO-zand te doen. In totaal zal zo’n 150.000 à 200.000 m3 ECO-zand gebruikt worden; dit staat gelijk aan ongeveer 7.000 tot 10.000 volle vrachtwagens.

ECO-zand komt voort uit het reinigingsproces van oud asfalt. Het is een duurzaam kwaliteitsproduct dat nu in Almere gebruikt gaat worden als ondergrondmateriaal bij de reconstructie en het vernieuwen van de diverse lokale wegen. Door de inzet van ECO-zand voorkomen we dat er extra zand uit het IJsselmeer gewonnen moet worden, dat vaak ingrijpende gevolgen heeft voor de natuur. Het gebruik van ECO-zand past binnen de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Almere. Het gaat om restmateriaal dat zich aan het einde van zijn levenscyclus bevindt en nu via hergebruik weer een relevante nieuwe bestemming krijgt als bouwstof voor de wegenbouw.

Duurzame maatregelen
Zowel de verbrede A6 als de lokale en provinciale wegen krijgen ledverlichting. Het transport over de weg wordt bij het verbreden van de A6 beperkt door zoveel mogelijk bouwmaterialen per schip aan te voeren. Via de zandtransportlocaties bij de Hoge Vaart, de Hollandse Brug en de Lage Vaart wordt het materiaal overgeladen in vrachtwagens en daarna naar de bestemming gebracht. Daarnaast worden binnen het project alle vrijkomende materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Het asfalt gaat terug naar de asfaltfabriek en het vrijkomende beton wordt gebruikt als fundering voor nieuwe wegen of als grondstof voor nieuw beton.

Energie-neutrale weg
Na oplevering is dit deel van de A6 de eerste energie-neutrale weg van Nederland. Samen met de gemeente Almere en Parkway6 gaat Rijkswaterstaat de A6 energieneutraal maken. Door de aanleg van een zonnepanelenveld bij knooppunt Almere kan de A6 Almere straks in zijn eigen energiebehoefte voorzien.

almere-in-bloei-almere-citymarketing.nl

Almere in bloei

Lente in Almere! Vrijwel alle woonwijken van de stad krijgen een eigen tulpenveldje. Dit najaar gaan in totaal 200.000 tulpenbollen de Almeerse grond in. Samen met leerlingen van de Columbusschool planten wethouder Tjeerd Herrema en tulpenkweker Wim Klink uit Zeewolde de eerste bollen in het Cascadepark.

Daarmee is het startschot gegeven voor de Nationale bollenplantweken van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Leerlingen van basisschool Bommelstein en de Loofhut zetten zich op dezelfde dag ook in voor een bloeiend Almere. Samen met gebiedsmanager Mylan Derkink en wethouder Frits Huis planten zij tulpenbollen in 6 verschillende kleuren naar eigen ontwerp aan de Springendallaan en op de Vrijmark. De overige velden zijn machinaal beplant. Met het planten van bollen van tulpenkwekers uit de Flevopolder wil de gemeente Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 ook in de woonwijken zichtbaar maken. In het voorjaar van 2018 komen alle tulpen tot bloei.

‘Almere in bloei’ is een initiatief van de gemeente Almere in samenwerking met onder meer de KAVB en tulpenkwekers uit de Flevopolder. Een ander onderdeel van ‘Almere in bloei’ is een bloemen- en bijenlint dwars door de gemeente. Doel is om een groene en gezonde stad te zijn.

Wifi Almere Centrum

Almere Centrum klaar voor toekomst met gratis naadloos wifinetwerk

Met het doorknippen van een oude netwerkkabel lieten de samenwerkende partijen in Almere Centrum symbolisch zien, dat Almere Centrum klaar is voor de toekomst. Iedere bezoeker aan Almere Centrum kan vanaf nu gratis gebruik maken van wifi in het hele winkelgebied. Daarmee is Almere Centrum één van de eerste gebieden in Nederland waar bezoekers in een ruimte van één vierkante kilometer kosteloos, inloggegevens en een wachtwoord, gebruik kunnen maken van een naadloos wifinetwerk.

Het gratis wifinetwerk is tot stand gekomen door samenwerking van de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere, vastgoedeigenaren Klépierre en Unibail-Rodamco, de gemeente Almere, Windesheim Flevoland, Almere City Marketing en VodafoneZiggo. Hiermee laat Almere zien dat het vooruitloopt op de digitale ontwikkelingen. Voor bezoekers aan het centrum betekent het, dat zij niet meer naar huis hoeven om muziek te streamen of video’s te kijken. Zzp-ers en studenten kunnen altijd en overal in hele centrum op hun laptop werken.

“Wat dat betreft is Almere Centrum nog meer een soort huiskamer van de stad voor vele doelgroepen”, aldus Nik Smit, directeur van Almere City Marketing. “Het maakt ook dat je buiten naar binnen haalt: Als je face-timend met je vriendin uit Den Haag je outfit uitzoekt ziet zij meteen wat een mooi centrum wij hier hebben.”

Almere Centrum is hiermee klaar voor de toekomst. “Denk aan ‘the internet of things’, alle devices die mensen met zich meedragen, objecten en andere apparaten die continu in verbinding staan met internet. Dat werkt hier dus gewoon door, zonder belemmering. Hiermee kunnen we ongelofelijk veel waarde toevoegen!” aldus Martin Ort, directeur van de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere. “Wij hebben de digitale infrastructuur in huis om een belangrijk aandeel te leveren in het plezier van alle bezoekers en bewoners van de stad.”

almere-beste-binnenstad-nominatie-almerecitymarketing

Finalisten & Beste Binnenstad Awards

Op 12 september 2017 zijn op de Dutch Media Week de 2 finalisten in de categorie grote binnensteden en 2 finalisten in de categorie middelgrote binnensteden bekend gemaakt. Deze finalisten maken op 23 november 2017 tijdens het evenement Beste Binnenstad Awards kans op het winnen van de tweejaarlijkse verkiezing ‘Beste Binnenstad 2017-2019’.

In de categorie Grote binnensteden: Arnhem & Breda
In de categorie Middelgrote binnensteden: Almere & Hoofddorp

De steden worden eind oktober bezocht door de jury. Tijdens dit bezoek hebben de binnensteden de kans om jury te overtuigen waarom zij de titel ‘Beste Binnenstad 2017-2019’ verdienen. Tijdens een feestelijke bekendmaking op donderdagmiddag en -avond 23 november zal uiteindelijk duidelijk worden welke binnensteden de titel “Beste Binnenstad 2017-2019” de komende twee jaar mogen dragen. Felix Wigman, juryvoorzitter en voorzitter van het Platform Binnenstadsmanagement: “De uitreiking besteed dit jaar extra aandacht aan ervaringen van voorgaande winnaars. Het evenement is daardoor naast een spannende, feestelijke gebeurtenis ook informatief voor alle binnensteden in Nederland die in de toekomst aan deze verkiezing willen deelnemen”.

Hoe beoordeelt u de steden?
Om de mening van de bewoners, bezoekers en ondernemers in de binnenstad te betrekken bij de beoordeling van de binnensteden werkt de verkiezing samen met Multiscope. Gezamenlijk is een mobiel onderzoek ontwikkeld, waarbij deelnemers aan de hand van de beantwoording van een aantal korte vragen hun mening kunnen geven over de kwaliteit van de binnenstad. Deze app van Multiscope is gratis te downloaden via de appstore of playstore. Na een bezoek aan de binnenstad krijgt de deelnemer automatisch een uitnodiging voor een korte vragenlijst. Door de vragenlijst te beantwoorden maakt u bovendien kans op een dagje uit in de winnende binnenstad.

Meer informatie over de verkiezing, de procedure en eerdere winnaars is te vinden op de website www.debestebinnenstad.nl. Op de hoogte blijven van de Verkiezing Beste Binnenstad? Houd de website in de gaten of volg ons via Twitter @bestebinnenstad of facebook (www.facebook.com/bestebinnenstad)

Streetartfestival-almerecitymarketing.nl

6de Streetartfestival in Almere is groter dan ooit

Ruim 20 streetpainters uit binnen- en buitenland zorgen voor bijzondere 3D paintings in de stad. Dit jaar 3D streetpainters uit o.a. Italië, Duitsland, Bulgarije, Ukraïne, Nederland en zelfs Bahrein!

De artiesten zijn vele uren bezig met hun kunstwerken, alles is in 3D, waarbij het diepte effect vanaf slechts een oogpunt gezien kan worden, en vooral door een (foto)lens is het effect optimaal. De bezoekers kunnen uiteraard een foto nemen van de paintings, maar het is ook mogelijk om zelf óp een painting plaats te nemen, zodat het 3D effect goed te zien is.

Er zijn ook ruim 10 graffiti artiesten aan het werk die op grote panelen hun talent laten zien. Kinderen kunnen dit onder begeleiding ook zelf doen. Op de zondag kan worden meegedaan met een mega stoepkrijt kunstwerk. Voor de kunstzinnige Almeerders (16+) die zélf aan echt echt 3D werk willen werken wordt er op 22 oktober een workshop georganiseerd, men kan dan zélf aan de slag op het festival, onder begeleiding van een professionele streetpainter.

Streetfestival is een activiteit welke mede mogelijk wordt gemaakt door winkeliersvereniging OVSA, Cultuurfonds Almere en Almere City Marketing. Meer informatie op www.streetfestival.nl of de facebookpagina.

archeologiedag-almere-city-marketing

Archeologiedagen Almere 2017

Afgelopen weekend vonden de Archeologiedagen Almere plaats. Dit jaar was het voor het eerst dat 9 deelnemende organisaties en bewonersinitiatieven op 7 verschillende locaties  samenwerkten tot een mooi programma. In totaal zijn er maar liefst 3072 bezoekers ontvangen! Mensen van binnen en buiten Almere konden, door middel van de verschillende activiteiten en verhalen, kennis maken met de geschiedenis van Almere. Zij wisten hun weg te vinden naar een van de historische plekken in de stad.

Tienduizenden jaren geleden leefden hier in Almere ook al mensen. Vele vrijwilligers stonden klaar om de verhalen te vertellen over hoe zij toentertijd leefden. Bij Erfgoedhuis Almere was op zondag een historische proeverij. Verschillende hapjes waren te proeven die men vroeger maakten. Ook was stond er een Steentijder met verschillende attributen. De Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie waren er ook te vinden. Vrijwilligers gaven uitleg over de vondsten in Almere, met name over de visweren. VINDplaats Zenit werd ook druk bezocht. Volwassenen en kinderen konden meedoen aan activiteiten zoals wilgentenen vlechten, historische instrumenten maken en broodjes bakken boven een kampvuur. In Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders was de tentoonstelling “van zeearend tot zeebodem” te zien en werd er en speurtocht gehouden. Tijdens de mini-college “Wilde Weetjes” konden volwassenen en kinderen meer te weten komen over de Romeinse tijd in Almere.  Het Okerhof, een indrukwekkende archeologische VINDplaats die wordt beheerd door bewonersinitiatieven, organiseerden prehistorische spelletjes. Daarnaast kon er ook pompoen-okersoep worden gemaakt. In het Koggepark, de VINDplaats waar het Koggeschip is opgegraven, waren verschillende voorwerpen te zien die op de Kogge zijn gevonden. Daarnaast werden er Oudhollandsche volkspelen en een partijtje klootschieten gespeeld, en konden kinderen zich in klederdacht verkleden.

Uniek dit jaar was de Stad & Natuur hop-on hop-off bus die langs elke locatie reed. Daarnaast organiseerden de Almeerdaagse speciale wandeltochten die langs archeologische VINDplaatsen kwamen. Achteraf, bij het verzamelen van drie stempels op elke locatie, konden kinderen een gratis kinderpannenkoek halen bij pannenkoekenhuis Smullen en Spelen die ook over een ware archeologische VINDspeelplaats beschikt.

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring