Samenwerkingsagenda Amsterdam – Almere

Begin 2016 is voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een ruimtelijk economische agenda opgesteld. In het licht daarvan hebben Amsterdam en Almere voor de oostzijde van de MRA een Samenwerkingsagenda vastgesteld. Beide gemeenten nemen dit initiatief om snel en doelgericht aan de slag te kunnen met drie thema’s; ‘Het IJmeer, centraal recreatief waterpark’, ‘Eén woningbouwopgave, één woningmarkt’ en ‘Duurzaamheid en economie’. In de agenda worden actiepunten benoemd, gericht op de korte en middellange termijn.

Met de bouw van IJburg tweede fase, Almere Duin en op termijn Almere Pampus aan de randen van het IJmeer wordt een aantrekkelijke woonomgeving aan de metropoolregio toegevoegd. Het IJmeer is een unieke plek met kansen voor natuur, recreatie en wonen aan het water. Ambitie van Almere en Amsterdam is om, samen met andere gemeenten en partijen, het IJmeer komende jaren tot centraal recreatief waterpark van de metropool uit te laten groeien. Kansen voor voorzieningen en vervoer over water, zoals een watertaxi en rondvaarten, worden onderzocht. Het strand in Almere en de kust van IJburg bieden volop mogelijkheden. Amsterdam en Almere brengen evenementen gezamenlijk bij het publiek onder de aandacht, spreiden initiatieven en (verblijfs)accommodaties. In het Markermeer wordt natuurgebied de Markerwadden aangelegd. Samen met de Flevolandse Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen vormen deze gebieden straks het “Nationaal Park Nieuw Land”; een nieuw natuurgebied dat uitgroeit tot toeristische trekpleister met internationale betekenis voor de metropoolregio Amsterdam.

Eén woningbouwopgave, één woningmarkt
De druk op de woningmarkt van de metropool is hoog. Vooral in Amsterdam is dat zichtbaar en ook in Almere zet de groei en belangstelling naar woningen verder door. Amsterdam en Almere maken daarom, samen met andere gemeenten en partijen, afspraken voor het afstemmen van de bouw van woningbouw, waaronder voor specifieke doelgroepen als studenten, (internationale) jongeren, expats en promovendi. Amsterdam en Almere zetten zich in voor een gezamenlijk publiek aanbod van zelfbouwwoningen voor woningzoekenden via één platform, waar andere gemeenten ook hun aanbod kunnen presenteren. Ook verkennen beide gemeenten of Amsterdam gaat deelnemen in het Woningbouwatelier, het samenwerkingsverband tussen Almere, ministerie van BZK en Rijksvastgoedbedrijf over de ontwikkeling van innovatieve woonconcepten.

Duurzaamheid en economie
Rond het thema duurzame economie onderzoeken Almere en Amsterdam de mogelijkheden voor vestiging van grote ruimtevragende bedrijven in Almere, die niet langer passen op Amsterdamse transformatielocaties. Met de internationale tentoonstelling Floriade in 2022 in Almere kan de metropoolregio de wereld laten zien hoe de duurzame toekomst van steden er uit kan zien, op het vlak van voedsel, water, energie en circulaire economie. Ook monitoren Amsterdam en Almere gezamenlijk de voortgang van benodigde (natuur) maatregelen voor het Markermeer- IJmeer. Deze acties dragen daarmee bij aan de uitwerking van de MRA-actieagenda.

Achtergrond
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort tot de Europese top van economisch sterke en aantrekkelijke regio’s. Amsterdam werkt samen met regionale partners om die kwaliteiten te behouden en te versterken. Almere verkent bovendien de mogelijkheden om de samenwerking binnen de MRA deelregio Flevoland (provincie en gemeente Lelystad) te versterken.

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring