markermeer erfgoed

Lezing Erfgoedcafé over de steentijdvindplaats onder de bodem van het Markermeer

Eind vorig jaar is onder de bodem van het Markermeer een steentijdvindplaats ontdekt. Jonathan Huizer van ADC ArcheoProjecten vertelt tijdens het Erfgoedcafé van 28 maart in het Erfgoedhuis over de resultaten van het archeologisch onderzoek naar deze bijzondere vondst.

In het Markermeer vinden de laatste jaren veel ontwikkelingen plaats, zoals de aanleg van het natuurgebied Marker Wadden en de versterking van de Houtribdijk. Hiervoor zijn grote hoeveelheden lokaal te winnen zand nodig. Voordat deze werkzaamheden uitgevoerd konden worden, is er archeologisch onderzoek gedaan tot ca. 12 m onder NAP. Hierdoor hebben onderzoekers gedetailleerde reconstructies kunnen maken van het prehistorische landschap van de Markermeerbodem.

Eind 2018 is één gedeelte van de bodem voor het eerst met een soort onderwaterstofzuiger ook onderzocht op de aanwezigheid van archeologische resten uit de Steentijd. Tijdens het aankomende Erfgoedcafé presenteert Huizer de voorlopige resultaten.

Datum: Donderdag 28 maart 2019 van 17.00 – 18.15 uur
Locatie: Erfgoedhuis Almere, Baltimoreplein 112, Almere Buiten
Toegang: Gratis. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie: www.almere.nl/erfgoedhuis

Erfgoedcafé
Elke laatste donderdag van de maand organiseert Erfgoedhuis Almere een bijeenkomst over de geschiedenis van Almere en omgeving; het Erfgoedcafé. Onderwerpen die besproken worden hebben betrekking op archeologie en het erfgoed. Iedereen is welkom, de toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
Let op: vanaf mei 2019 start het Erfgoedcafé om 16.00 uur.

Erfgoedhuis Almere
Baltimoreplein 112
1334 KA Almere Buiten

Openingstijden: di, woe, do 13.00-16.00 uur.

Flexizone

Flexizone opent bedrijfspand in bijzondere werkruimte

De gemeente Almere is blij met de transformatie door Flexizone van een bedrijfspand aan de Transistorstraat tot een multifunctionele en flexibele werkruimte voor creatieve en ambachtelijke bedrijven. Wethouder Maaike Veeningen opende op 19 maart het nieuwe pand: “Natuurlijk heten wij Flexizone van harte welkom. Zij bieden iets waar ondernemers in Almere behoefte aan hebben: een plek om elkaar te ontmoeten en creatief samen te werken. Wij wensen Flexizone en alle ondernemers die van het nieuwe pand gebruik gaan maken heel veel succes met het ondernemen en zaken doen in Almere.”

Flexizone transformeert ca. 5.000 m2 van de in totaal 6.500 m2 op Gooise Kant in een creatieve hub met flexibele werkplaatsen, opslagruimtes en kantoren. Het aanbod is inclusief onder andere inrichting, gezamenlijke events en gratis gebruik van vergaderruimtes. De vestiging is de 7e vestiging van Flexizone in Nederland. De behoefte aan dergelijke flexibele werkruimtes blijkt groot in Almere, want al voor de opening heeft Flexizone 19 huurders. Ook het reeds zittende bedrijf SLTN Software blijft in het pand gevestigd en breidt zelf uit met een Flexizone kantoor op de begane grond.

Marketing manager Petra Baltus van Flexizone heeft hoge verwachtingen: “Flexizone brengt gelijkgestemde ondernemers bij elkaar op een plek waar ze van hun passie hun werk kunnen maken en hun bedrijf kunnen laten groeien. Een laagdrempelige en makkelijke locatie waar ook alles in een keer goed geregeld is. Dat past goed in Almere als snel groeiende stad. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Almere en ben blij dat ik met ons bedrijf nu weer terug kan keren.”

Esplanade 2020

Vakantiegevoel op de Esplanade

De Esplanade ligt midden in de stad. Het definitieve ontwerp om deze ontmoetingsplek aangenamer te maken is klaar. Het gaat er voor zorgen dat het plein Almeerders en bezoekers een heerlijk vakantiegevoel geeft. De werkzaamheden kunnen in september starten en het streven is om voor september 2020 klaar te zijn. Deze herinrichting is onderdeel van de strategie om het Centrum te verlevendigen. Daarbij is het de bedoeling dat acht pleinen ieder een eigen sfeer en beleving krijgen. Met de nieuwe inrichting van de Esplanade heeft Almere een aantrekkelijk plein gelegen aan het stadsmeer in het hart van de stad.

Veel Almeerders komen op de Esplanade als ze naar een van de goedbezochte evenementen op de Esplanade gaan, zoals bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival, de Challenge Almere-Amsterdam of het Forever Young festival. Maar buiten de evenementen is het nog te weinig sfeervol en aangenaam verblijven op het plein. Om dat te veranderen hebben de gemeente en de partners in het Centrum onder begeleiding van ontwerpbureau Plein06 gewerkt aan een nieuw ontwerp. Wethouder Maaike Veeningen: “Wij vinden het belangrijk dat het Centrum en dus ook de Esplanade fijn is voor onze inwoners. Een plek waar je graag en veel komt. Met elkaar versterken wij het Centrum als Hart van de Stad, want een aantrekkelijk centrum is aangenaam voor alle Almeerders en belangrijk voor de aantrekkelijkheid van heel Almere.”

Vakantiegevoel
Voor de Esplanade is gekozen voor een sfeer van vakantiegevoel in de stad. Er komt meer groen, een steiger langs de kant van het Weerwater en verschillende kleinere en grotere plekken waar het gezelliger en aangenaam verblijven zal zijn. Ook komt er een waterelement, en benut het ontwerp het hoogteverschil door het realiseren van een ‘traplandschap’ naar het water toe en lopen er gesprekken voor een horecapaviljoen.

Foodhall blijft mogelijk
In het ontwerp is rekening gehouden met de inpassing van een eventuele door Unibail Rodamco Westfield ontworpen foodhall met een gevel aan de Esplanade. Dit zou de bestaande Foodpassage kunnen versterken en zorgen voor meer voorzieningen en levendigheid aan de Esplanade. Er is voor gekozen om niet te wachten totdat er een exploitant heeft getekend, maar om in het ontwerp de ruimte te houden om de Foodhall wel eenvoudig in te kunnen passen zodra dat zover is.

Planning en afstemming met evenementen
In het nieuwe ontwerp voor de Esplanade blijft het mogelijk om kleinere, maar ook de grote evenementen op de Esplanade te houden. De herinrichting van de Esplanade is dan ook zo gepland dat de bestaande evenementen daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. Naar verwachting start de aanleg half september 2019, vlak na de EK Triatlon, en is het plein klaar voor de WK Triatlon in september 2020.

Manifest
Later wil de gemeente samen met partners rondom de Esplanade een manifest ondertekenen bij de feestelijke presentatie van het definitieve ontwerp. Met dit manifest willen de partners en de gemeente duidelijk maken dat zij zich samen willen inzetten voor een betekenisvolle programmering van activiteiten op de Esplanade.

buurman-en-buurman_rechtenvrij

Eeste prikkelbare kermis van Almere in Buiten

Het kermisseizoen gaat weer beginnen. Met dit jaar een primeur. De kermis start op zaterdag 23 maart als prikkelarme kermis. Dat betekent dat tussen 12.00 en 14.00 uur alle geluidsinstallaties en special effects uitgaan en de lichten worden gedimd. Zo is de kermis in Almere Buiten geschikt voor mensen die wél van kermisattracties houden, maar niet tegen teveel prikkels kunnen, zoals mensen met autisme, ADHD, epilepsie of hooggevoeligheid. Maar natuurlijk zijn alle andere kermisliefhebbers ook van harte welkom. Liefhebbers van het Doolhof, de Breakdance, grijpkranen en vele kinderattracties kunnen negen dagen lang hun hart ophalen aan het Rio de Janeiroplein.

Nieuw dit jaar is ook de MEGA kortingsdag op vrijdag 29 maart. De hele dag zijn alle attracties met veel korting toegankelijk. De kortingen zijn te vinden bij de attracties en kramen op de kermis. Een vertrouwd gezicht is Clown Desalles. Op zondag 24 maart bezoekt hij van 15.00 tot 17.00 uur de kermis voor een meet & greet met zijn jonge fans. Op woensdag 27 maart komen tussen 15.00 en 15.45 uur Buurman en Buurman langs voor een meet & greet en zondag 31 maart bezoeken levensechte dino´s de kermis tussen 15.00 en 17.00 uur.

“Voor de uitvoering van de kermis werken we dit jaar voor het eerst samen met Buro de Kermisgids”, aldus Tim Beldman, evenementencoördinator bij Almere City Marketing, die de Almeerse kermissen organiseert. “Dat was ook de aanleiding voor de nieuwe kermishuisstijl die we nu gebruiken, ontworpen door Fanhar Grafisch ontwerp & fotografie.”

Openingstijden:
zaterdag 23 maart: 12.00-23.00 uur
zondag 24 maart: 13.00-23.00 uur
maandag 25 maart: 15.00-23.00 uur
dinsdag 26 maart: 15.00-23.00 uur
woensdag 27 maart: 13.00-23.00 uur
donderdag 28 maart: 15.00-23.00 uur
vrijdag 29 maart: 15.00-23.00 uur
zaterdag 30 maart: 13.00-23.00 uur
zondag 31 maart: 13.00-21.30 uur

Meer info: www.almeersekermis.nl

rotonde in het centrum van Almere

Almere op weg naar nieuwe mobiliteitsvisie

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van een stad. Inwoners, bedrijven en vervoerders hebben elk zo hun eigen wensen en ideeën als het gaat om mobiliteit. Daarom ontwikkelt de gemeente Almere samen met verschillende partners een nieuwe mobiliteitsvisie. Binnenkort wil het college hierover met de gemeenteraad in gesprek.

De gemeente heeft een beeld gemaakt van het huidige Almere, en van wat er – gegeven de trends en ontwikkelingen in en buiten de stad – de komende jaren op het gebied van mobiliteit nodig is. Daarnaast heeft de gemeente op verschillende manieren gesprekken met de stad gevoerd: een enquête onder Almeerders, stadsgesprekken op markten en online, een ‘serious game’ die met uiteenlopende doelgroepen is gespeeld en een mobiliteitscafé. Uit deze gesprekken bleek
bijvoorbeeld dat Almeerders zeer enthousiast zijn over het bussysteem, en positief over de uitbreiding van de A6 en A1. Over de treinverbindingen zijn zij minder tevreden. Met betrekking tot de fiets zijn Almeerders minder tevreden over de sociale veiligheid, verlichting en de verbinding tussen stadsdelen.

In Almere is de auto het belangrijkste vervoermiddel, zo blijkt uit onderzoek. Het aantal elektrische auto’s is gemiddeld, maar autodelen is nog niet erg ontwikkeld. Bij korte afstanden neemt de fiets ook een belangrijke plek in, maar toch wordt in Almere relatief weinig gefietst vergeleken met andere grote steden. Wel wordt bij korte afstanden vaker dan gemiddeld gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Almeerders forenzen relatief veel. Zo bevindt twintig procent van de banen van werknemers die in Almere wonen zich in Amsterdam.

Meer banen binnen onze stadsgrenzen zou kunnen helpen om deze verkeersstroom, en daarmee CO2-uitstoot, te beperken. De elektrische fiets zou uitkomst kunnen bieden om Almeerders vaker uit de auto te krijgen, ondanks de relatief grote afstanden in Almere. En door meer woningen te bouwen bij grote OV-knooppunten, zou het gebruik van het openbaar vervoer verder gestimuleerd kunnen worden. Deze en andere keuzes die in de mobiliteitsvisie gemaakt kunnen worden, worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Foto: Maarten Feenstra

Bevrijdingsfestival Flevoland

College legt het Cultuurplan Almere 2019 – 2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt voor aan de raad

In het coalitieakkoord Almere 2018-2022 heeft het college de ambitie uitgesproken om samen met de stad, met culturele partners en externe specialisten een meerjarig strategisch Cultuurplan op te stellen waarin een visie op het cultuur- en erfgoedbeleid wordt geformuleerd. Het resultaat is het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Hierin zijn de volgende ambities opgenomen: cultuur is voor alle Almeerders dichtbij, cultuur krijgt ruimte om te groeien, en cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere.

De afgelopen maanden is met de raad, de stad, de cultuursector, externe specialisten en andere sectoren gesproken over cultuur en gewerkt aan de totstandkoming van het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Hierin worden de visie, ambities en doelstellingen voor het nieuwe cultuurbeleid voor de komende zes jaar beschreven. Daarnaast geeft het richting aan de culturele ontwikkeling en de inzet van de structurele extra investering in cultuur in Almere.

Wethouder Hilde van Garderen: “Ik ben trots op dit Cultuurplan. Op de totstandkoming en vooral op het resultaat. De afgelopen 40 jaar hebben we veel geïnvesteerd in stenen, huizen en wegen in Almere. Nu is het de tijd om de plus te maken door het culturele aanbod te versterken. Voor het eerst is er een generatie Almeerders die in de stad is geboren en haar identiteit aan de stad ontleent. Voor het eerst zijn er ook Almeerse jonge kunstenaars, opgeleid elders in het land, die terugkomen naar Almere om hier te wonen en te werken. Dit is hét moment om structureel te investeren in cultuur en kwaliteit toe te voegen aan de stad! Met ons cultuurbeleid willen we aansluiten bij de identiteit van de stad en de bewoners. Tijdens de Cultuurtafels, de Stadsgesprekken en het Cultuurdebat hebben we inspirerende gesprekken gevoerd met actieve bewoners, amateurs, kunstenaars, ondernemers, scholen en cultuurpartners. Uit deze gesprekken is gebleken dat cultuur voor veel Almeerders belangrijk is en dat er bij velen de behoefte bestaat om hier samen met elkaar én met de gemeente aan te werken.”

Het cultuurplan beschrijft drie ambities die elk worden nagestreefd door middel van drie doelstellingen. Met de eerste ambitie richt het cultuurbeleid zich op alle Almeerders, op cultuureducatie voor alle kinderen en cultuur in alle stadsdelen. Met de tweede ambitie richt het cultuurbeleid zich op ruimte voor groei en versterking van de cultuursector, en op talentontwikkeling. Met de derde ambitie richt het cultuurbeleid zich op de regio en de rest van Nederland en de unieke culturele kenmerken van de stad waarmee Almere zich kan profileren en onderscheiden. Samenwerking met regio en rijk is daarbij van groot belang. Cultuur wordt een belangrijke drager van de samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dat betekent onder andere een betere zichtbaarheid én bereikbaarheid van de culturele voorzieningen binnen de MRA, ook in Flevoland en Almere. De ruimte die Almere te bieden heeft kan optimaal ingezet worden voor een broedplaatsenbeleid. Ook in Flevoland leidt het regionaal cultuurprofiel tot intensievere culturele samenwerking in de provincie en met het rijk. We zetten in op Landart, cultuureducatie in het vmbo, architectuur en een nieuwe museale voorziening.

Indien de raad instemt met het Cultuurplan, wordt het plan uitgevoerd. Na instemming is het Cultuurplan te vinden op www.almere.nl/cultuur

Portret Kleur Charles Groenhuijsen_2.4MB

Ambassadeurs van de vrijheid

De Vrijheidscolleges komen naar Almere! Vanaf deze week zijn plaatsen te reserveren.

In de aanloop naar 5 mei worden in Almere 3 Vrijheidscolleges gegeven. Charles Groenhuijsen, Ronald Giphart en Özcan Akyol, zullen in Almere spreken en zich laten inspireren door de ‘Four Freedoms’ die de Amerikaanse President Franklin D. Roosevelt in 1941 formuleerde:

vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst.

Charles Groenhuijsen is journalist, schrijver, spreker en dagvoorzitter.

Hij werkte 25 jaar bij de NOS als correspondent in Washington en presentator voor NOVA. Hij schreef in totaal 10 boeken over Amerikaanse en Nederlandse politiek.

Schrijver Ronald Giphart heeft sinds zijn beroemde debuut ‘Ik ook van jou’ (1992) een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn boeken staan met een miljoen exemplaren in boekenkasten over het hele land.

Özcan Akyol is een Nederlandse schrijver en columnist. Hij wordt soms ‘Eus’ genoemd naar het hoofdpersonage uit zijn gelijknamige succesvolle debuut uit 2012. Naast zijn literaire werk is hij vaste columnist van het Algemeen Dagblad, VARAgids, Nieuwe Revu, Helden en diverse regionale dagbladen.

De vrijheidscolleges zullen op de volgende locaties gehouden worden:

4 april De Nieuwe Bibliotheek Almere – Özcan Akyol

11 april Hogeschool Windesheim Flevoland – Ronald Giphart

5 mei festivalterrein Esplanade – Charles Groenhuijsen

Tickets kunnen worden gereserveerd op www.vrijheidscolleges.nl

De vrijheidscolleges worden georganiseerd door Stichting Vrijheidscolleges en in Almere mogelijk gemaakt door Hogeschool Windesheim Flevoland, De Nieuwe Bibliotheek en de Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland.

zand

MAAN, LUCAS & STEVE EN THE DIRTY DADDIES OP VERNIEUWD STRANDFESTIVAL ZAND

Strandfestival ZAND heeft opnieuw namen bekendgemaakt voor de 12e editie van het festival. Onder meer zangeres Maan, DJ’s Lucas & Steve en de populaire coverband The Dirty Daddies zijn op zaterdag 24 augustus 2019 te bewonderen op het strand van Almere. Eerder werd al bekend dat André Hazes, Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Ronnie Flex en Kris Kross Amsterdam zullen optreden op het festival.

De nieuwe namen passen in de vernieuwde opzet van het evenement. Naast het vertrouwde hoofdpodium nabij het water, heeft het festival dit jaar twee nieuwe podia met ieder een eigen muzikaal thema: ZAND Danst en ZAND Feest.

Op ZAND Danst staan naast Lucas & Steve bekende DJ-acts als Kris Kross Amsterdam, 25 Years Charly Lownoise & Mental Theo, Gregor Salto, Tony Junior en Lady Bee. ZAND Feest, speciaal ingericht voor de partygangers, heeft een line up met onder meer The Dirty Daddies, Snollebollekes, Jeroen van der Boom en de populaire volkszanger Tino Martin.

Strandfestival ZAND wordt sinds 2008 georganiseerd op het strand van Almere en trekt jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers. De ‘Vroege Vogel’ kaarten waren dit jaar in een recordtempo uitverkocht. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: wwww.strandfestivalzand.nl.

Tribe Company is, naast Strandfestival ZAND, organisator van onder meer De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE en Waves Festival op Texel. Het bedrijf produceert daarnaast ook evenementen in opdracht van merken zoals De Vrienden van Amstel LIVE en het Holland Heineken House.

Strandfestival ZAND, editie 12
 Zaterdag 24 augustus 2019, Almere strand
 Met: André Hazes, Guus Meeuwis, Ronnie Flex & Deuxperience, Kraantje Pappie, Maan, Tino Martin, Jeroen van der Boom, The Dirty Daddies, Snollebollekes, Tony Junior, Lucas & Steve, 25 Years Charly Lownoise & Mental Theo, Kris Kross Amsterdam en vele anderen
 Kaarten: vanaf €34,95 (incl. 9% btw & servicekosten)

floriadefoto

Floriade Fotowedstrijd van start

‘Ik hoop dat de deelnemers ons gaan verrassen’

Met het motto ‘Maak jouw Floriade Foto’ geeft wethouder Loes Ypma vandaag de aftrap van de Floriade Fotowedstrijd. Tot en met 15 mei kan iedereen (jong en oud, amateur- en professioneel fotograaf) maximaal drie foto’s uploaden op www.floriadefotowedstrijd.nl.

De foto moet een link hebben met de komende Floriade in Almere of één van de thema’s groen, voeding, energie en gezondheid. Natuur, architectuur, water, energie, de levende brug op het Floriadeterrein, in Almere, buiten Almere, het maakt niet uit, als het maar een link heeft met de Groene Stad van de Toekomst. Wethouder Ypma: ‘Als wethouder mag ik regelmatig rondleidingen geven op het terrein waar we de wereldtuinbouwtentoonstelling gaan organiseren en een prachtige duurzame woonwijk bouwen. Het valt mij op dat veel mensen foto’s maken van dit toekomstige Floriadeterrein en van de mooie natuur. In de aanloop naar de Floriade in 2022 kunnen we met de fotowedstrijd in beeld brengen en alvast laten zien wat voor een geweldige stad Almere is en waar we hier voor staan en voor gaan: de groene stad van de toekomst. En hoe kan dat beter dan met foto’s en dus een fotowedstrijd! Ik hoop dat de deelnemers ons gaan verrassen. Laat ons zaken zien die we nog niet eerder hebben gezien, verbaas ons en laat ons trots zijn op wat we als Almere hebben. “

Alle informatie over de wedstrijd, inclusief de spelregels, is te vinden op de speciale website van de Floriade Fotowedstrijd. Na 15 mei buigt een jury onder leiding van de wethouder zich over alle inzendingen en stelt 10 nominaties per categorie (respectievelijk jongeren tot en met 18 jaar en iedereen vanaf 19 jaar). Vervolgens kan het publiek stemmen. Tijdens het Floriade Festival op 15-16 juni 2019 wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn bij het publiek en welke foto de voorkeur heeft bij de vakjury. Behalve een camera ter waarde van 800 euro zullen de winnende foto’s ook tentoongesteld worden tijdens de Floriade in 2022 en door ruim 2 miljoen bezoekers worden bewonderd.

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.


Wij beschermen jouw privacy. We versturen geen spam. U kunt zich op elk moment weer afmelden.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring