expatssite

Perspectiefnota geeft beeld van financiële toekomst

Gemeenteraad vroegtijdig in gelegenheid mee te denken over beleidsplannen

Het college van B&W van Almere wil extra geld uittrekken voor mobiliteit, duurzaamheid, digitalisering en culturele en sportvoorzieningen. Ook wordt voorgesteld om extra te investeren in recreatie en toerisme vanuit de opbrengst van de in te voeren toeristenbelasting. In het sociaal domein is het college onder andere van plan om instellingen te compenseren voor loonstijgingen, om complexe dossiers van de wijkteams beter aan te pakken en om de toegang tot jeugdgezondheidszorg te verbeteren. In totaal wordt voorgesteld om – naast het oplossen van knelpunten – jaarlijks ongeveer €4 miljoen te investeren voor nieuwe plannen. Dat blijkt uit de Perspectiefnota die het college aanbood aan de gemeenteraad. Met die nota laat het college zien welke meerjarige beleidsvoornemens het heeft.

Wethouder Financiën Jaap Lodders is tevreden met de voornemens: ‘De ambitie is vooral het verder uitvoeren van de in het coalitieakkoord gemaakte afspraken. Wij vinden het raadzaam om de raad nu al te betrekken bij die verdere invulling. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 later dit jaar kunnen we dan rekening houden met de richting die de raad aangeeft.’ Het moment van de algemene beschouwingen door de gemeenteraad zal hierdoor verschuiven van de begrotingsbespreking naar de bespreking van deze perspectiefnota. Ook de inwoners en organisaties uit de stad zullen de gelegenheid krijgen om mee te denken en te spreken. In juli zal door de raad worden besloten in hoeverre met de Perspectiefnota kan worden ingestemd.

Langjarige ambities
De Perspectiefnota die het college nu voorstelt, gaat niet alleen over de langjarige ambities. Waar nodig wordt de begroting al geactualiseerd. In een aantal gevallen is uitstel van besluitvorming tot de programmabegroting niet mogelijk en wordt voorgesteld om nu al extra geld uit te trekken. In totaal gaat het om bijstellingen van zo’n € 26 miljoen, verdeeld over de jaren 2019 tot en met 2022. Zo stelt het college voor om middelen beschikbaar te stellen voor investeringen in het Spoorbaanpad, voor implementatie van de Omgevingswet en voor voortzetting van het vluchtelingenplan. Verder wil het college nu al extra geld vrijmaken voor kostenstijgingen in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp.

Foto: Maarten Feenstra

young board goed

Young on Board Meetup Almere #2

Hoe bereikbaar wil je zijn?

Op vrijdagmiddag 17 mei organiseert Young On Board Almere haar tweede meetup van 2019. De Meetup vindt bij Voiceworks, Oplagestraat 1, in Almere Poort plaats. Tijdens deze editie spreekt de CEO van Voiceworks over hoe bereikbaar we nu zijn en wat de gevolgen daarvan zijn. Samantha Bakker van SamCoaching vertelt onder andere meer over haar beweging #OnOffline. Daarnaast geeft ze korte workshop over hoe je meer in balans kunt vinden tussen online- en offline leven. Naast dat de bezoekers met een bak informatie en handvatten naar huis gaan, gaan ze ook naar huis met talloze nieuwe contacten, door de netwerkborrel. Het programma start vanaf 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Deelname aan deze meetup is gratis. Kijk voor meer informatie en tickets op: https://youngonboardalmere2.eventbrite.nl.

Over Young On Board Almere
Young on Board Almere betrekt jonge talenten van de stad bij de economische ontwikkeling van de stad en de regio. Zij zorgen voor een betere zichtbaarheid en positionering van Almere binnen de regio en geven de kans om mee te denken over de stad. Tevens verbinden zij de bestaande economie aan de nieuwe economie. De jonge generatie changemakers wordt gekoppeld aan de ervaren generatie decision makers: want die generatie heeft de connecties, kennis en ervaring die het verschil maken. Wil je met hun samenwerken of heb je vragen? Je kunt ze benaderen via Facebook of Instagram @economicboardalmere

Over Economic Board Almere
Met die gelijkgestemden organiseren zij evenementen en projecten rondom de Productieve Stad. Lang verhaal kort: heb je een tof idee? Neem dan contact met ze op. Je kunt een afspraak maken, dan kunnen zij kijken hoe jullie elkaar kunnen helpen.
Door het initiëren, mobiliseren en vooruitbrengen van nieuwe initiatieven binnen die uitdagingen en de focus op innovatie werkt Young Board Almere toe naar de Metropool van de toekomst.

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring