Drie gerenommeerde consortia nog in de race voor ontwikkeling Floriadeterrein

Eerste selectie marktpartijen heeft plaatsgevonden

Drie gerenommeerde consortia zijn geselecteerd voor de gunningsfase van de ontwikkeling en realisatie van het Floriadeterrein en de Floriade stadswijk in Almere. Dat is de uitkomst van een eerste selectie van marktpartijen die zich hebben aangemeld. In willekeurige volgorde gaat het om de volgende drie consortia: a. De combinatie Dura Vermeer Groep NV – Arcadis Nederland BV, b. de combinatie BPD Ontwikkeling BV, Lola Landscape Architects en ARUP Holdings BV, c. Amvest Vastgoed BV. Amvest Vastgoed BV werkt samen met URBAN-RD, Design Erick van Egeraat en Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs.

Op 1 december 2017 is gestart met een Europese aanbestedingsprocedure voor het selecteren van één marktpartij, of een combinatie van marktpartijen, die het Floriadeterrein gaat ontwikkelen, financieren, coördineren, realiseren en exploiteren. Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Floriadeterrein en de stadswijk gelden de Gebiedsvisie en het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade die beide in 2017 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
Vier partijen hebben zich aangemeld. Deze partijen zijn beoordeeld op basis van geschiktheidseisen, financieel economische draagkracht en technische bekwaamheid.
Vervolgens zijn de aanmeldingen gescoord op een drietal nadere criteria:
– Omgeving en logistieke complexiteit
– Onderlinge (bewezen) ketensamenwerking
– Innoveren

Regionale partijen
Op basis van een ranking van de scores op deze selectiecriteria zijn de drie consortia geselecteerd. Een vierde partij is afgevallen. De drie partijen die wel geselecteerd zijn, kunnen zich nu inschrijven. Hiervoor is een gunningsleidraad opgesteld.
Onder de aanmeldingen waren geen (consortia van) lokale en regionale partijen. Regionale partijen zijn in de volgende fase (gunningsfase) wel in positie om een samenwerking aan te gaan met de drie consortia. De visie op en uitwerking van regionale betrokkenheid, lokale economie en social return on investment, het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn onderdelen waarop de inschrijving van de consortia in de gunningfase wordt beoordeeld. Het college rekent op een grote betrokkenheid van lokale en regionale partijen in het vervolgtraject.

Vervolg

Begin mei 2018 vindt de beoordeling en gunning plaats door een beoordelingscommissie. Hierin hebben supervisor Winy Maas en vertegenwoordigers van de gemeente, Floriade Almere 2022 BV, Rijksoverheid, provincie Flevoland en Metropoolregio Amsterdam zitting. Het college neemt de voorlopige gunningsbeslissing. Deze beslissing betreft de keuze voor de partij waarmee een definitief Ontwikkelingsplan en de ontwikkelingsovereenkomst wordt opgesteld. Na goedkeuring door de raad op het definitief Ontwikkelingsplan en de ontwikkelingsovereenkomst, vindt de definitieve gunning plaats. Deze wordt ergens in het najaar van 2018 verwacht.

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring