Burenbijeenkomsten bij Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders

Wil jij weten wat er in jouw achtertuin gebeurt? Speciaal voor geïnteresseerde Almeerders organiseert Staatsbosbeheer twee burenbijeenkomsten op zaterdag 12 februari 2022. Hier hoor je alles over de stand van zaken en de toekomstplannen voor het gebied.

Sinds juli 2018 is er een nieuw beleidskader voor de Oostvaardersplassen van kracht. Dit beleidskader geeft richting aan een aantal opgaven die Staatsbosbeheer als eigenaar en beheerder van het gebied uitvoert. Het doel is en blijft: vogels op de eerste plaats. Daarnaast wordt er gestreefd naar meer landschappelijke variatie en grotere biodiversiteit. Hoe staat het er nu, na 3,5 jaar, voor met de uitvoering van deze opgaven en zijn de eerste effecten al zichtbaar?

Tijdens deze burenbijeenkomst informeren we alle Almeerders graag over de stand van zaken en de toekomstplannen voor het gebied. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de grote grazers, de aanleg van vispassages en vismigratieroutes, de ontwikkeling van ‘natte graslanden’ en de aanplant van struiken en bomen in het gebied. Afhankelijk van de omstandigheden gaan we met de ecokar het gebied in.

Wanneer?
Zaterdag 12 februari 2022
09:30 – 13:00 uur
13:30 – 17:00 uur
Start: Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders
Prijzen: Volwassenen € 5,-
www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/oostvaardersplassen/burenbijeenkomst-natuurbelevingscentrum-de-oostvaarders

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring