Column Nik

Column Nik: Werken aan de toekomst

Aan de start van dit nieuwe jaar ligt er weer genoeg moois in het verschiet. De titel is voor ons eigenlijk ook de werktitel van de stad, onze propositie voor zakelijk Almere. Want als jongste stad van Nederland blijven we door ontwikkelen, innoveren of zoals we al heel lang doen: pionieren. Op economisch vlak hebben we de krachten gebundeld met samenwerkingen zoals de ‘Metropool Regio Amsterdam’ en ‘Nieuw Land’, die weer onderdeel maken van de groeiagenda voor Almere.

Het is belangrijk de economische regio te stimuleren door samen te werken als provincie maar ook met omliggende regio’s. De ligging van Almere is centraal en heeft veel potentie. Zowel om te vestigen, ondernemen, werken maar ook om erop uit te gaan, te wonen en te studeren. De wethouder heeft recent toegelicht waarom ook wij een universiteit willen. Dit is onlosmakelijk verbonden aan onze ambitie te groeien naar een stad met twee keer zoveel studenten, maar wel mét een eigen identiteit. We hebben deze talenten nodig om als stad duurzaam te groeien. Een belangrijke pijler hierbij is tech talent, maar denk ook aan talent op gebied van voedselinnovatie en duurzamer bouwen. Of het MKB dat met authentieke ondernemingen de stad een stuk aantrekkelijker maakt.

En zeker ook de talenten bij de grote bedrijven die zorgen voor meer werkgelegenheid. Wij werken elk jaar met stagiair- en comaker trajecten omdat we hun frisse blik goed kunnen gebruiken om af te stemmen op de stad- en doelgroepbehoefte. Met als doel voor iedereen een fijne leefomgeving creëren. Onze binnenstad bruist steeds meer; de horeca, cultuur en evenementen zorgen voor leuke uitjes en gezellig vermaak. Tel daarbij de (nieuwe) ontwikkelingen van onze natuurgebieden en de recreatie activiteiten op, dan kan deze stad alleen maar leuker worden. Wij zijn trots op Almere en ook dit jaar zullen we dit in de etalage zetten in binnen- en buitenland. We nodigen iedereen uit op ontdekking te gaan, want inmiddels weten we: zelf ervaren doet overtuigen. En natuurlijk hopen we dan op het welbekende doorvertellen en dat men elkaar inspireert en enthousiasmeert.

Spread the word!

toekomstvisie randmeren almere

Uitnodiging Randmeren Sessie 17 januari 2024

De Randmeren zijn volop in ontwikkeling, en staan de komende jaren voor veel uitdagingen. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we ervoor dat dit waardevolle landschap ruimte blijft bieden aan mens en natuur? Met goede ideeën van jou!

Daarom nodigt Gastvrije Randmeren bewoners, bezoekers, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om samen na te denken over de toekomst van het gebied tijdens de Randmeren Sessies. Als laatste bestemming doen we Almere aan. We delen onze dromen, of juist onze zorgen, en gaan met elkaar in gesprek over de vier belangrijkste onderwerpen voor het gebied: natuur, recreatie, landschap en watersport.

Heb je een goed idee? Kom op 17 januari naar de interactieve bijeenkomst in de Kunstlinie in Almere en denk met andere geïnteresseerden na over de toekomst van het gebied. Je gaat met elkaar in gesprek en bedenkt samen de meest uiteenlopende initiatieven. De avond heeft als doel om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen die we later kunnen omzetten in concrete plannen.

Wil jij ook meedenken over de toekomst? Meld je aan voor de Randmeren Sessie in Almere via: https://vandejongcreativeagency.typeform.com/to/hn7ZJyPs

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring