wonen in de Noorderplassen West

Stedelijk woningbouwprogramma Almere voegt daad bij het woord

In tien jaar tijd bijna 25.000 nieuwe woningen. Dat is de ambitie die Almere heeft uitgesproken in de woonvisie 2020-2030. In het deze week door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Stedelijk Woningbouwprogramma Almere staat waar die woningen kunnen gaan komen. Na besluitvorming in de gemeenteraad kan het college met het Stedelijk Woningbouwprogramma aan de slag.

Almere heeft woningen nodig
Jonge Almeerders, hier geboren en getogen, die maar geen eerste eigen woning vinden. Of gezinnen die steeds achter het net vissen opzoek naar een fijn betaalbaar huis met een tuin. Helaas zijn deze verhalen niet zeldzaam in de stad.
Wethouder Wonen Julius Lindenbergh: “Het is in deze markt te moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. We zien dat vooral starters het moeilijk hebben, maar ook voor anderen is het lastig. Het probleem is dat er in Nederland te weinig is gebouwd. Door het tekort aan woningen, stijgen prijzen steeds verder. Aan dat probleem willen we in Almere wat doen. We gaan meer bouwen, voor alle doelgroepen.”

Volgens de Almeerse wethouder Wonen heeft zijn stad Almere een sterke basis als het om wonen gaat. En wordt er op die basis verder gebouwd. “De meeste mensen wonen hier met veel plezier. Dus we willen de Almeerse kwaliteit behouden. Anders wordt dat we op een paar plekken de hoogte in willen, zoals in het stadscentrum en rond station Almere Poort. Door daar in de hoogte te bouwen, kunnen we op andere plekken, zoals Nobelhorst en Noorderplassen, juist veel woningen met een tuin blijven realiseren.“

Vernieuwend en ambitieus programma
Met dit woningbouwprogramma legt Almere een strategie neer. Daarmee worden de ontwikkelingen van de woningbouw in de stad in de gaten gehouden. “We stellen de vragen ‘bouwen we voldoende?’ en ‘bouwen we voor de juiste inwoners op de juiste plek?’. Elke twee jaar kunnen we zo bijsturen als dit nodig is”, legt Lindenbergh de werking van het Woningbouwprogramma uit.

Samenwerking met partijen en veel meer regie
Doordat er actiever wordt gestuurd op de juiste woningen op de juiste plek voert Almere veel meer regie dan voorheen. De benodigde woningen worden gebouwd door woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars. De gemeente Almere gaat met hen de komende jaren veel meer samenwerken. Door samen te kijken waar versnelling mogelijk is in de bestaande gebieden waarbij Almere zich vooral wil richten op die plekken waar zowel op korte als lange termijn het grootste verschil kan worden gemaakt. Er wordt daarom met volle inzet op permanente bouw ingezet, op stedelijke vernieuwing in Haven en Buiten, op de ontwikkeling van het centrum en op het afmaken van de stadsdelen Poort en Hout met Almeerse kwaliteit.
Op andere plekken maakt de stad de komende jaren even pas op de plaats zodat er meer focus is op de versnellingsopgave. Dit voorjaar worden deze afspraken vastgelegd in een stadsakkoord Versnelling Woningbouw Almere

miniatuurversie short stirling

Miniaturen kunstwerken Rise uitgereikt aan nabestaande Short Stirling BK716

Op 30 maart 1943 stortte de Britse bommenwerper Short Stirling BK716 neer in het Markermeer. Aan boord zaten zeven bemanningsleden. De gemeente Almere wilde graag met nabestaanden stil staan bij deze neerstortdatum. De nabestaanden hebben daarom een pakket gekregen met een miniatuurversie van het kunstwerk Rise en een klein onderdeel van het vliegtuig. Een aantal lokale burgemeesters hebben deze miniatuurversies van het kunstwerk ter nagedachtenis van de bemanning persoonlijk overhandigd aan nabestaanden. De miniaturen en het originele kunstwerk Rise zijn gemaakt door Laura O’Neill.

Wethouder Hilde van Garderen: ‘Op 30 maart is het 78 jaar geleden dat de Short Stirling BK716 is neergestort in het Markermeer. Ik ben blij dat we de nabestaanden duidelijkheid hebben kunnen geven over hun familieleden en geliefden. In het najaar hoop ik de nabestaanden te kunnen verwelkomen tijdens de herdenkingsceremonie om gezamenlijk het originele kunstwerk Rise te onthullen in het Bos der Onverzettelijken.’

Rise van Laura O’Neill
Het kunstwerk van Laura O’Neill bestaat uit een wrakdeel waarop een manshoge jonge piloot zit. De piloot is aan zijn kleding herkenbaar als vlieger uit de Tweede Wereldoorlog. Hij kijkt naar de vlaggenmast die op het herdenkingsveld staat, en nodigt daarmee huidige generaties uit om te herdenken. O’Neill werd geraakt door het besef dat de vliegers zo jong waren toen ze in de oorlog vochten. Met Rise wil ze eer doen aan hun inzet tijdens de oorlog en hun opoffering.
O’Neill (1990) komt uit Engeland en woont en werkt op dit moment in Almere Poort. Ze studeerde aan de University of Westminster en haalde haar Masters Sculpture aan de Royal College of Art, beiden in Londen. Haar werk is zowel in Nederland als in het buitenland te zien, zoals in de nieuwe rechtbank in Amsterdam, Fold Lab en Chalton Gallery in Londen, en Karen Huber in Mexico Stad.

Short Stirling
In het najaar van 2020 heeft de gemeente in samenwerking met de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aannemer Leemans Speciaalwerken en de provincie Flevoland het vliegtuigwrak geborgen uit het Markermeer.

Op 30 maart van dit jaar zou de herdenkingsceremonie plaatsvinden waarbij nabestaanden een bezoek zouden brengen aan Almere. Door de coronacrisis is de ceremonie verplaatst naar oktober 2021. Dan wordt ook het originele kunstwerk Rise onthuld in het Bos der Onverzettelijken.

Kijk voor meer informatie op almere.nl/shortstirling

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring