wonen in de Noorderplassen West

Stedelijk woningbouwprogramma Almere voegt daad bij het woord

In tien jaar tijd bijna 25.000 nieuwe woningen. Dat is de ambitie die Almere heeft uitgesproken in de woonvisie 2020-2030. In het deze week door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Stedelijk Woningbouwprogramma Almere staat waar die woningen kunnen gaan komen. Na besluitvorming in de gemeenteraad kan het college met het Stedelijk Woningbouwprogramma aan de slag.

Almere heeft woningen nodig
Jonge Almeerders, hier geboren en getogen, die maar geen eerste eigen woning vinden. Of gezinnen die steeds achter het net vissen opzoek naar een fijn betaalbaar huis met een tuin. Helaas zijn deze verhalen niet zeldzaam in de stad.
Wethouder Wonen Julius Lindenbergh: “Het is in deze markt te moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. We zien dat vooral starters het moeilijk hebben, maar ook voor anderen is het lastig. Het probleem is dat er in Nederland te weinig is gebouwd. Door het tekort aan woningen, stijgen prijzen steeds verder. Aan dat probleem willen we in Almere wat doen. We gaan meer bouwen, voor alle doelgroepen.”

Volgens de Almeerse wethouder Wonen heeft zijn stad Almere een sterke basis als het om wonen gaat. En wordt er op die basis verder gebouwd. “De meeste mensen wonen hier met veel plezier. Dus we willen de Almeerse kwaliteit behouden. Anders wordt dat we op een paar plekken de hoogte in willen, zoals in het stadscentrum en rond station Almere Poort. Door daar in de hoogte te bouwen, kunnen we op andere plekken, zoals Nobelhorst en Noorderplassen, juist veel woningen met een tuin blijven realiseren.“

Vernieuwend en ambitieus programma
Met dit woningbouwprogramma legt Almere een strategie neer. Daarmee worden de ontwikkelingen van de woningbouw in de stad in de gaten gehouden. “We stellen de vragen ‘bouwen we voldoende?’ en ‘bouwen we voor de juiste inwoners op de juiste plek?’. Elke twee jaar kunnen we zo bijsturen als dit nodig is”, legt Lindenbergh de werking van het Woningbouwprogramma uit.

Samenwerking met partijen en veel meer regie
Doordat er actiever wordt gestuurd op de juiste woningen op de juiste plek voert Almere veel meer regie dan voorheen. De benodigde woningen worden gebouwd door woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars. De gemeente Almere gaat met hen de komende jaren veel meer samenwerken. Door samen te kijken waar versnelling mogelijk is in de bestaande gebieden waarbij Almere zich vooral wil richten op die plekken waar zowel op korte als lange termijn het grootste verschil kan worden gemaakt. Er wordt daarom met volle inzet op permanente bouw ingezet, op stedelijke vernieuwing in Haven en Buiten, op de ontwikkeling van het centrum en op het afmaken van de stadsdelen Poort en Hout met Almeerse kwaliteit.
Op andere plekken maakt de stad de komende jaren even pas op de plaats zodat er meer focus is op de versnellingsopgave. Dit voorjaar worden deze afspraken vastgelegd in een stadsakkoord Versnelling Woningbouw Almere

miniatuurversie short stirling

Miniaturen kunstwerken Rise uitgereikt aan nabestaande Short Stirling BK716

Op 30 maart 1943 stortte de Britse bommenwerper Short Stirling BK716 neer in het Markermeer. Aan boord zaten zeven bemanningsleden. De gemeente Almere wilde graag met nabestaanden stil staan bij deze neerstortdatum. De nabestaanden hebben daarom een pakket gekregen met een miniatuurversie van het kunstwerk Rise en een klein onderdeel van het vliegtuig. Een aantal lokale burgemeesters hebben deze miniatuurversies van het kunstwerk ter nagedachtenis van de bemanning persoonlijk overhandigd aan nabestaanden. De miniaturen en het originele kunstwerk Rise zijn gemaakt door Laura O’Neill.

Wethouder Hilde van Garderen: ‘Op 30 maart is het 78 jaar geleden dat de Short Stirling BK716 is neergestort in het Markermeer. Ik ben blij dat we de nabestaanden duidelijkheid hebben kunnen geven over hun familieleden en geliefden. In het najaar hoop ik de nabestaanden te kunnen verwelkomen tijdens de herdenkingsceremonie om gezamenlijk het originele kunstwerk Rise te onthullen in het Bos der Onverzettelijken.’

Rise van Laura O’Neill
Het kunstwerk van Laura O’Neill bestaat uit een wrakdeel waarop een manshoge jonge piloot zit. De piloot is aan zijn kleding herkenbaar als vlieger uit de Tweede Wereldoorlog. Hij kijkt naar de vlaggenmast die op het herdenkingsveld staat, en nodigt daarmee huidige generaties uit om te herdenken. O’Neill werd geraakt door het besef dat de vliegers zo jong waren toen ze in de oorlog vochten. Met Rise wil ze eer doen aan hun inzet tijdens de oorlog en hun opoffering.
O’Neill (1990) komt uit Engeland en woont en werkt op dit moment in Almere Poort. Ze studeerde aan de University of Westminster en haalde haar Masters Sculpture aan de Royal College of Art, beiden in Londen. Haar werk is zowel in Nederland als in het buitenland te zien, zoals in de nieuwe rechtbank in Amsterdam, Fold Lab en Chalton Gallery in Londen, en Karen Huber in Mexico Stad.

Short Stirling
In het najaar van 2020 heeft de gemeente in samenwerking met de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aannemer Leemans Speciaalwerken en de provincie Flevoland het vliegtuigwrak geborgen uit het Markermeer.

Op 30 maart van dit jaar zou de herdenkingsceremonie plaatsvinden waarbij nabestaanden een bezoek zouden brengen aan Almere. Door de coronacrisis is de ceremonie verplaatst naar oktober 2021. Dan wordt ook het originele kunstwerk Rise onthuld in het Bos der Onverzettelijken.

Kijk voor meer informatie op almere.nl/shortstirling

Floriade_Portal_AW_RGB_Welcome 2

Italië bevestigd deelname aan Floriade expo 2022

De Republiek Italië heeft haar deelname aan Floriade Expo 2022 officieel bevestigd. Floriade is verheugd om Italië toe te voegen aan een groeiende rij met internationale deelnemers die hun visie op een gezonde groene stad en hun cultuur tentoonstellen op de Expo in Almere in 2022.

Vooruitzichten
De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi di Maio schrijft in zijn brief aan het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat hij er zeker van is dat het land de komende maanden op creatieve en innovatieve wijze een inzending voor de Expo zal verzorgen, die past binnen het thema van de Expo ‘Growing Green Cities’. Verder geeft hij aan dat Italië ernaar uitkijkt om via Floriade wereldwijd zichtbaarder te worden in de tuinbouwsector, kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan met zakelijke partners.

Floriade Expo 2022
Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 is Almere hét podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. De Nederlandse tuinbouw presenteert dan samen met nationale en internationale partners innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Op het 60 hectare grote terrein staat het thema “Growing Green Cities” centraal. Het expo-terrein ligt op korte reisafstand van Amsterdam en direct aan de A6 met uitzicht op de skyline van Almere.

Vernieuwde havekom

Vernieuwde Havenkom in beeld

Afgelopen vrijdag 12 maart startten de eerste werkzaamheden voor de herinrichting van de Havenkom in Almere Haven. De sterke wind en regen trotserend onthulde wethouder Hilde van Garderen samen met een vertegenwoordiging van de horecaondernemer (BIZ Almere Haven) een bord met sfeerimpressie van hoe de Havenkom in de toekomst eruit gaat zien!

De herontwikkeling van de Havenkom is onderdeel van de Stedelijke Vernieuwing Almere Haven. Eind 2020 heeft de gemeente de eerste ideeën voor deze vernieuwing gepresenteerd in een buitententoonstelling. Bewoners, en ook veel specialisten, hebben hierop gereageerd en daarmee inspiratie geleverd aan het voorlopig ontwerp. De gemeente zet nu de eerste stap in deze vernieuwing door het straatwerk al aan te pakken en werkt samen met de horecaondernemers aan de verdere vernieuwing van de Havenkom.

Live presentatie op stadsgesprekken.almere.nl
Wilt u meer weten over het voorlopig ontwerp? Kijk en luister dan vanavond 15 maart mee om 19.30 uur op stadsgesprekken.almere.nl . Daar vindt u meer informatie en kunt u vragen van andere stadsgenoten lezen, reageren of zelf uw vraag stellen. Ga mee op weg naar een vernieuwde Havenkom!

Republiek Indonesië tekent

Republiek Indonesië tekent deelname aan Floriade Expo 2022

In aanwezigheid van Zijne Excellentie Mr. Mayerfas, ambassadeur van Indonesië in Nederland, plaatsten Annemarie Jorritsma, Commissaris-Generaal Floriade Expo 2022, Floriade directeur Sven Stimac en burgemeester van Almere, Franc Weerwind, op donderdag 4 maart de handtekening onder de officiële deelname overeenkomst van Indonesië. Deze officiële ceremonie vond plaats op de kavel van Indonesië bij Floriade. De Republiek Indonesië heeft als eerste land de officiële deelname voor Floriade Expo 2022 getekend.

Annemarie Jorritsma benadrukte de historische band en de vriendschap tussen Indonesië en Nederland. “We streven naar voortzetting van de goede samenwerking tussen onze landen met handelsmissies en kennisuitwisseling. We delen graag kennis en we leren graag bij. Nederland, de provincie en de stad Almere bereiden zich voor op uw komst.”, aldus de Commissaris-Generaal Floriade Expo 2022.

Sven Stimac prees de inzendingen van Indonesië bij eerdere Floriades, actief met een zeer rijk cultureel programma, handelsmissies en deelname. “Ik ben ervan overtuigd, dat ze dit zullen overtreffen.”

‘The Wonderful Archipelago’
In het paviljoen van Indonesië worden bezoekers meegenomen in het traditionele en moderne Indonesische leven waarbij er aandacht wordt besteed aan de lokale traditie van dynamisch samenleven met de natuur. Met het thema ‘The Wonderful Archipelago’ brengt het land de grote diversiteit aan natuur en cultuur op de meer dan 17.000 eilanden van Indonesië naar Floriade. Er wordt op de kavel onder andere gebouwd aan een traditioneel Indonesisch huis van duurzaam materiaal, een kas met typisch Indonesische planten en bomen en een speelveld met traditionele spellen om bezoekers samen plezier te laten beleven op Indonesische wijze. Indonesië heeft ook deelgenomen aan Floriade 2002 en 2012. Ambassadeur Mayerfas van Indonesië benadrukte dat deze ervaring niet alleen diende om de relatie tussen Nederland en Indonesië in elk aspect te presenteren, maar ook om de ideeën en principes te promoten voor groen en duurzaamheid, want ook Indonesië is genoodzaakt om groen te leven voor een betere toekomst.

Stijgende zeespiegel
Bij het Indonesische leven op de grootste archipel van de wereld horen ook uitdagingen. De dreiging van de stijgende zeespiegel is een urgent probleem voor de vele eilanden waaruit Indonesië bestaat. Het thema van de inzending laat de toewijding van Indonesië zien om de archipel hiertegen te beschermen door duurzaam te leven. Dit thema sluit goed aan bij Floriade. “Zowel voor Indonesië als Nederland is watermanagement een belangrijk onderwerp. De deelname van Indonesië aan Floriade biedt kansen om hierin samen op te trekken. We kijken ernaar uit om kennis uit te wisselen en zakelijke kansen te bespreken. Daarnaast is de aanwezigheid van de Indonesische kunst en cultuur een verrijking van het evenement”, aldus burgemeester Franc Weerwind.

© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring