1,5 meter maatschappij

Steun voor 1,5 meter maatregelen binnen de gastvrijheidssector van Flevoland

De corona epidemie heeft voor de gastvrijheidssector heel veel gevolgen. Ondernemers hebben de omzet, die normaal gesproken juist in het voorseizoen behaald wordt, de afgelopen maanden niet kunnen maken. Vanaf 1 juni kan de sector haar deuren weer (gedeeltelijk) openen voor inwoners en gasten van buiten Flevoland. Ondernemers en organisaties in de gastvrijheidssector zijn al volop bezig geweest of gaan nog bezig om zich op deze situatie voor te bereiden.

Provincie stelt 350.000 euro beschikbaar
Brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en HISWA RECRON hebben protocollen ontwikkeld met daarin maatregelen om aan de 1,5-meterrichtlijn te voldoen. Vanzelfsprekend brengen deze maatregelen kosten met zich mee voor de ondernemers. Om tegemoet te komen aan de extra kosten van de benodigde investeringen voor de 1,5 meter economie stelt Provincie Flevoland 350.000 euro beschikbaar voor ondernemers in de sector.

Snelle en éénvoudige regeling
Provinciale staten heeft op donderdag 28 mei unaniem het besluit genomen 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor herstelmaatregelen voor de economie van Flevoland. Een eerste goede besteding van een deel van deze middelen is voor de gastvrijheidssector. Gezien de grote impact van de crisis, juist in deze sector, heeft de provincie een regeling gereed gemaakt om ondernemers snel en eenvoudig bij te kunnen staan.

Tegemoetkoming van 50% van de gemaakte kosten
Ondernemers in de gastvrijheidssector kunnen 50 % van de kosten die gemaakt zijn om 1,5 meter maatregelen te treffen, vergoed krijgen. Het kan gaan om materialen zoals schermen, signing en of extra informatievoorziening. Maar ook het inhuren van advies en of uitvoeren van diensten om deze maatregelen te treffen zijn subsidiabel. De regeling is digitaal aan te vragen. Op de website van Visit Flevoland staat de uitleg en de link naar het aanvraagformulier. Hier staat precies wat nodig is om de aanvraag in te vullen. De beoordeling en de uitbetaling loopt via het subsidieloket van Provincie Flevoland. De regeling gaat deze week open tot en met 15 augustus (tot het subsidie bedrag van 350.000 euro is bereikt).

Een steuntje in de rug
Fackeldey, gedeputeerde Recreatie & Toerisme: ‘Met deze regeling doen we een geste om de ondernemers te steunen en te stimuleren aan de slag te gaan met hun bedrijf om op een veilige wijze weer gasten te kunnen ontvangen. Flevoland heeft ruimte. Door de veiligheidsmaatregelen bij ondernemers kan Flevoland vele Flevolanders, Nederlanders en internationale gasten een veilig verblijf bieden’.

Communicatie via Visit Flevoland
Visit Flevoland heeft de regie over de communicatie en de helpdesk om zoveel mogelijk ondernemers gebruik te laten maken van deze regeling. Rinkje Tromp van Visit Flevoland: ‘In deze tijd is Visit Flevoland veel in contact met ondernemers. Zo informeren we de sector van alle landelijke en provinciale regelingen en organiseren we kennisbijeenkomsten. Ook geven we ondernemers ideeën door wekelijks een inspirerend filmpje te laten zien. In het filmpje vertelt een ondernemer welke ‘switch’ hij heeft gemaakt. Filmpjes ter inspiratie voor anderen. Deze extra financiële bijdrage van de provincie is in deze hele range van activiteiten een mooi gebaar om ondernemers in deze tijd te steunen’.

Meer informatie over de regeling en de wijze van aanvragen is te vinden op visitflevoland.nl/covid19.

Havenkaart-met-mensen

Havenverbond: na 40 jaar heeft Haven een nieuwe toekomst koers

Een groep van 12 organisaties (verenigd in het Havenverbond) en ruim 200 Havenaren hebben gewerkt aan een nieuw toekomstverhaal: Haven in 2040. Dat was nodig want de diverse bestaande losse plannen en projecten hadden nog niet het juiste effect. Het Havenverbond heeft die Visie voor 2040, evenals een Aanpak voor 2020-2024, deze week definitief gepubliceerd. Met deze stip op de horizon, krijgen alle vernieuwingen in Almere Haven nu en de komende jaren een duidelijke koers en versterken ze elkaar. Daar dragen de 12 organisaties aan bij, evenals Havenaren zelf.

Singelgracht symbool voor het fijne leefklimaat van Haven
De Visie voor 2040 schetst een paar duidelijke keuzes: een levendig Centrumgebied, een Dijkpark dat samen met de Havenkom en het strand een recreatie-hotspot voor Almere is, meer gemixte wijken en meer woningen voor jongeren en ouderen, meer ruimte voor Havenaren om zaken voor hun buurt zelf te doen, en het transformeren van het water dat door alle binnenring-wijken loopt tot een Singelgracht met veel groenkwaliteit waarlangs je kunt lopen, wonen, elkaar ontmoeten, bewegen en spelen. De gehele Visie en Aanpak is te lezen op www.havenhart2punt0.nl.

Eerst concept, nu definitief
Er zijn een paar veranderingen doorgevoerd tussen het concept in januari en de definitieve versie in mei. Er zijn minder woningen bedacht aan de Singelgracht, om absoluut zeker te zijn dat het toevoegen van woningen niet ten koste gaat van het groene karakter. Er is een afspraak gemaakt dat in de komende vijf jaren alvast een plan wordt gemaakt voor renovatie van veel woningen en dat duurzaamheid hierbij de ambitie is. Er is kritisch gekeken naar bereikbaarheid van het
centrumgebied en de ingrepen voor een levendig winkelgebied zijn aangescherpt. Verder is de samenhang tussen belangrijke zaken als armoede, eenzaamheid en krachtige wijken beter verbonden met ingrepen in de komende jaren

Havenverbond maakt nu afspraken over uitvoering
De belangrijkste officiële organisaties die nu in Haven werken zijn: De Schoor, Zorggroep Almere, gemeente Almere, VMCA, Leger des Heils, De Alliantie, Almeerse Scholen Groep, GoedeStede, GGD Flevoland, Ymere, Kwintes en de ondernemersorganisatie (BIZ). Zij vormen samen het Havenverbond. In 2019 zagen ze dat de vernieuwingsactiviteiten in Haven tot nu toe onvoldoende impact hadden. Ze wilden graag een duidelijke stip op de horizon om op de lange termijn naar toe te werken en meer daadkracht in de uitvoering. Nu de Visie voor 2040 en de Aanpak voor 2020-2024 er ligt, zijn zij gestart met de uitwerking en het maken van concrete afspraken over de uitvoering. Ondertussen wordt hard doorgewerkt aan lopende vernieuwingsprojecten zoals b.v. het Kustzoneproject, de verbouwing van De Overloop en de nieuwe samenwerking tussen alle centrumondernemers (BIZ).

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.


Wij beschermen jouw privacy. We versturen geen spam. U kunt zich op elk moment weer afmelden.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring