De gemeente heeft voor het ontwerp, de realisatie en het meerjarig onderhoud van de ‘Weerwaterbrug’ vijf partijen geselecteerd en uitgenodigd om een aanbieding in te dienen. Uit alle reacties op de aanbesteding voor de brug zijn deze partijen overgebleven na een eerste selectie op basis van geschiktheid en ervaring.

In september 2018 gaat het aanbestedingsproces verder. Dan worden – na beoordeling op duurzaamheid en vormgeving – de vijf aanbiedingen teruggebracht naar twee. Almeerders hebben uiteindelijk de doorslaggevende stem. Zij kiezen welk van de twee overgebleven ontwerpen de nieuwe brug over het Weerwater wordt.

De brug komt tussen het Lumièrepark en de toekomstige Floriadewijk en maakt onderdeel uit van het Rondje Weerwater. De naam van de brug is nog niet bekend. Het Rondje Weerwater is één van de sleutelprojecten van Almere 2.0, het programma waarin het rijk, de provincie en de gemeente Almere samenwerken aan de groei en kwaliteit van Almere.

Klik voor een overzichtskaart van het Weerwater met de toekomstige brug.