Vandaag heeft Floriade Almere 2022 in Parijs de formele erkenning van het BIE, Bureau International des Expositions, als A1 wereldtuinbouwtentoonstelling in ontvangst genomen. Een belangrijk moment, want alleen met deze erkenning mag de Nederlandse overheid andere landen uitnodigen om als exposant aan de wereldtuinbouwtentoonstelling deel te nemen. De erkenning van het BIE is symbolisch bezegeld met de overhandiging van een BIE-vlag aan de organisatoren van Floriade Almere 2022.