Groen licht in zicht voor vernieuwing station Almere Centrum

Het college legt de raad van Almere de uitgangspunten voor om station Almere Centrum en de openbare ruimte samen met NS en ProRail te vernieuwen. Nadat de raad deze uitgangspunten vaststelt en ook NS en ProRail akkoord zijn, kunnen de gemeente, NS en ProRail een realisatieovereenkomst tekenen. Dan kan er groen licht gegeven worden voor de aanbesteding van de werkzaamheden.

De verbeteringen aan het station en de omgeving zijn noodzakelijk om de huidige en toekomstige gebruikers een plezieriger en sociaal veilige toegang tot het openbaar vervoer te bieden, om meer nieuwe reizigers op te kunnen vangen, beter te kunnen functioneren als entree voor de stad en de barrière op te heffen die het huidige station in het centrum vormt. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de stad verbeterd en de functie als knooppunt in de regio versterkt. Zo draagt het vernieuwde station bij aan de ambities van Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen investeren in dat wat de stad nog aantrekkelijker maakt voor Almeerders en de regio.

Ontwerp station en stationsomgeving
Na de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de verbetering van het station en omgeving in februari 2018 is er veel gebeurd. De visie voor het Stationskwartier is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. En bij de presentatie en consultatie over het voorlopig ontwerp van het station en de visie op het Stationskwartier is er veel gesproken over de wens om het station en de omgeving veiliger, groen, sfeervoller en gebruiksvriendelijker te maken. Die inbreng van de raad en direct betrokken stakeholders waaronder bewoners, winkeliers, vastgoedeigenaren en de ondernemersvereniging, is gebruikt bij de verdere uitwerking van de plannen. Inmiddels zijn de wensen uitgewerkt tot een nagenoeg definitief ontwerp van het stationscomplex en een voorlopig ontwerp voor de omgeving van het station.

Financiering
Financieel is er een verdeling tussen de samenwerkingspartners voorgesteld om de verbeteringen aan het station en de omgeving te kunnen realiseren. Het totaal van de investering bedraagt € 45 miljoen. Vanuit het Rijk, de provincie Flevoland en gemeente Almere wordt voorgesteld om ongeveer € 25 miljoen via het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) bij te dragen. Hiervan is € 7,3 miljoen al eerder goedgekeurd. Over het resterende bedrag van de € 25 miljoen zal nog besluitvorming plaatsvinden. ProRail en de NS zijn voornemens respectievelijk bijna € 17 miljoen en € 3 miljoen te investeren.

Planning realisatie
De aanbesteding voor het station is gepland van juli 2019 tot januari 2020. Daarna starten de voorbereidende werkzaamheden en de uitvoering die doorloopt tot enkele maanden voor aanvang van de Floriade in april 2022.

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring