Almere City Marketing (ACM) is een zelfstandige stichting met een duidelijke missie: de populariteit van Almere vergroten. Als plek om te wonen, ondernemen, studeren en bezoeken. Dit doet zij altijd samen - met gemeente, ondernemers, instellingen en bewoners. ACM heeft daarbij vier kerntaken: Branding, Evenementen, VVV en toeristische marketing en Netwerkfunctie. 

ACM heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Voor de Raad van Toezicht zoeken wij een Voorzitter en een Lid.

De Raad van Toezicht is de werkgever van de directeur en de toezichthouder op het gevoerde beleid. Daarnaast heeft de Raad een strategische klankbordfunctie en helpt met hun kennis en netwerk Almere City Marketing door te ontwikkelen. Raad van Toezicht en directeur werken op basis van de Code Cultural Governance.

Profiel:

• Een leidinggevende en in het oog springende functie in de Almeerse samenleving;

• Een ruim netwerk in de Almeerse samenleving, waaronder het gemeentelijk bestuur, het grote en middelgrote bedrijfsleven, de bouwwereld, de culturele sector en de toeristische branche;

• Affiniteit met Almere en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de stad;

• Een goed inzicht in de Almeerse politieke verhoudingen en ontwikkelingen;

• Gedegen bedrijfseconomische kennis en ervaring;

• Inzicht in marketing op strategisch niveau;

• Het vermogen om op hoofdlijnen te sturen en bij te sturen.

 

Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging met nog eens vier jaar. De Raad en directeur komen vier keer per jaar bijeen. Het betreft een onbezoldigde functie.

Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de directeur, de heer Nik Smit: 036-5485048 en bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Ugur Ozcan.

Voor meer informatie over ACM zie www.almere-citymarketing.nl of download het jaarverslag

Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie te richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer U. Ozcan, per adres vertrouwelijk@almere-citymarketing.nl