Almere City Marketing (ACM) is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Lees hieronder meer over ACM en de Raad van Toezicht.

Over Almere City Marketing

Almere City Marketing (ACM) zet de stad Almere flink in de schijnwerpers. ACM houdt zich bezig met een scala aan activiteiten en evenementen die bijdragen aan het realiseren van de toekomst van de stad, zowel voor de eigen inwoners als de bezoekers van buiten de stad. ACM verzorgt de branding van Almere en bedenkt en activeert onder meer stevige landelijke en regionale campagnes.

Daarnaast beheert en onderhoudt ACM de veel bezochte websites van Het kan in Almere, Visit Almere, Onderneeminalmere, Almere Centrum, Almere Buiten Centrum,  Studentinalmere en Uitinalmere. Ook doet ACM de marketingcommunicatie voor Almere Centrum en is onderdeel van het marketing- en programmeringscluster van de Oostvaardersplassen Almere. ACM brengt Almere daarmee in beeld bij een groot publiek.

Het stimuleren van toeristisch bezoek aan de stad, onder anderen via de VVV en onze toeristische kanalen en partners, draagt bij aan het verbeteren van zowel de beeldvorming als de beleving van Almere en is daarmee ook een taak voor Almere City Marketing. Als rode draad door al deze verschillende activiteiten, events en uitingen stimuleert en verbindt ACM het lokale zakelijke netwerk optimaal vanuit partnerships, netwerkbijeenkomsten en met hospitality op Almeerse events. Daarnaast is ACM het evenementenloket van de stad, waar organisatoren terecht kunnen voor een plek op de kalender en eventuele cofinanciering vanuit het evenementenfonds.

Daarmee vervult ACM in toenemende mate een verbindende rol in de integrale marketing van de stad. In 2023 werd de titel ‘Evenementenstad van het jaar’ gewonnen op basis van de aanpak van evenementen in 2022.

Over de Raad van Toezicht

ACM heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). Voor de RvT zoeken wij een lid.

De Raad van Toezicht is de werkgever van de directeur en de toezichthouder op het gevoerde beleid. Daarnaast heeft de Raad een strategische klankbordfunctie en helpt met hun kennis en netwerk Almere City Marketing door te ontwikkelen. Raad van Toezicht en directeur werken op basis van de Governance Code Cultuur.

Profiel:

  • Aantoonbare affiniteit met Almere en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de stad;
  • Gedegen bedrijfseconomische en organisatorische kennis en ervaring;
  • Een relevant netwerk in de Almeerse samenleving, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, de vastgoedsector, onderwijs, het gemeentelijk bestuur, de culturele sector en/of de toeristische branche;
  • Inzicht in marketing op strategisch niveau is een pré;
  • Bij voorkeur toezichthoudende ervaring;
  • Het vermogen om op hoofdlijnen te sturen en bij te sturen.

Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging met nog eens vier jaar. De Raad en directeur komen vier keer per jaar bijeen en voeren twee keer per jaar bestuurlijk overleg met de betrokken wethouder van de gemeente Almere. Het betreft een onbezoldigde functie. De huidige raad van toezicht bestaat uit de volgende drie leden:

  • de heer Harm Weber (voorzitter) – Eigenaar Mobiel Centre
  • mevrouw mr. Shasta Rötscheid – Partner WRT Law
  • de heer Stijn Nijhuis – CEO Enreach

I.v.m. bereiken van de maximale zittingstermijn zal dhr. Weber in de loop van 2023 de raad verlaten. Na het aantreden van een nieuw lid, kiest de raad van toezicht uit haar midden een nieuwe voorzitter.

Interesse?

Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de directeur, de heer Nik Smit: 036-5485048 en bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Harm Weber (harm.weber@mcm-research.com).

Voor meer informatie over ACM zie www.almere-citymarketing.nl of download het jaarverslag.

Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun cv en motivatie te richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer H. Weber, per adres vertrouwelijk@almere-citymarketing.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld